Świadectwa dojrzałości


ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI WYDAWANE BĘDĄ 11. SIERPNIA 2020 r,
w atrium  (wejście od parkingu szkoły przy atrium) wg poniższego harmonogramu:

 • 3 a, 3b, 3c –  godz. 9.00-10.00
 • 3 d, 3e, 3f, 3g – godz. 10.00-11.00
 • 4 eln, 4eln-inf, 4tech-chem, 4inf, 4gr – godz. 11.00-12.00
 • pozostali abiturienci – godz. 12.00-13.00 

Wytyczne sanitarne dotyczące rozdania świadectw:

 1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą).
 2. Na rozdanie świadectw dojrzałości może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować dłonie.
 4. Czekając na wejście do  atrium /sekretariatu odbierający świadectwa zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
 5. Po wejściu do atrium /sekretariatu odbierający świadectwa mają zakryte usta i nos.
 6. Prosimy o przyniesienie własnego długopisu.
 7. Przed wejściem do szkoły, na dziedzińcu obowiązuje zakaz tworzenia skupisk oraz obowiązek zakrycia ust i nosa.

Świadectwa dla absolwentów z poszczególnych grup będą wydawane JEDYNIE w wymienionych wyżej godzinach.

Po świadectwo należy zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości. Można również upoważnić osobę do odbioru świadectwa.
Warunkiem niezbędnym do odbioru świadectwa przez osobę upoważnioną, jest posiadanie przez nią odpowiedniego pełnomocnictwa i dowodu osobistego.

Nieodebrane świadectwa wydawane będą w Sekretariacie Szkoły od 12. sierpnia w godz. 9:00 – 13:00.


Absolwent który nie zdał egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowego składa do 14 sierpnia 2020 r. pisemne oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego.

Niezłomni z oddziału Sosienki” – kolejna publikacja naszego historyka MARCINA DZIUBKA

mdMiło nam poinformować, że w pierwszej dekadzie listopada w kęckim Centrum Kultury odbyła się uroczysta premiera książki „Niezłomni z oddziału Sosienki”, której autorem jest MARCIN DZIUBEK, nauczyciel historii i WOS w Powiatowej ”Dwójce”, a zarazem prezes Towarzystwa Miłośników Bielan i Grupy Rekonstrukcji Historycznych Batalion Obrony Narodowej „Oświęcim” – relacjonuje Jakub Konior.

„Sosienki” były oddziałem ze wszech miar nadzwyczajnym w ogólnopolskich strukturach Armii Krajowej. Funkcjonowanie oddziału na terenach pozbawionych wielkich kompleksów leśnych, z dużą liczbą Niemców zarówno żołnierzy z formacji obrony przeciwlotniczej, szkoły policji w Kętach, załogi obozu Auschwitz i Birkenau, rozbudowanej siatki konfidentów gestapo oraz cywilnych gospodarzy osiedlonych w miejsce dotychczasowych polskich właścicieli, wszystkie powyższe elementy przemawiały za tym aby działalności konspiracyjnej w żadnym wypadku nie podejmować. Historyk Marcin Dziubek chciałby, Czytaj dalej…