Podręczniki na rok szk. 2019/20 Liceum


Do klas po szkole podstawowej

Uwaga! Podręczniki do klas SMS  zostaną podane w późniejszym terminie

Uwaga- dotyczy podręczników dla klas 1: jeśli podręczniki z matematyki są zaznaczone na czerwono, podręczniki  zostaną wybrane po 1 września.

LOMS 1kl. biol chem po szk. podstawowej       LOMS 1kl.hum prawna po szk. podstawowej

LOMS 1kl. językowa po szk. podstawowej  LOMS 1kl. menedżerska po szk. podstawowej

LOMS 1kl. mundurowa po szk. podstawowej

Do klas po gimnazjum Czytaj dalej…

POPRAWKI OCEN KOŃCOWOROCZNYCH– SIERPIEŃ 2019

28.08.2019r – matematyka               

godz. 9.00 – egz. pisemny w salach 140, 139

godz. 10 .00 – egz. ustny w salach 140, 139

 Klasy:  1c, 1g, 2e, 3c, 3f, 1infA, 2gr, 3eln, 3ei, 3gr, 3inf

 

28.08.2019r – informatyka              

 godz. 9.00 – egz. pisemny w sali 45

godz. 10 .00 – egz. ustny w sali 45

Klasy2infA,   3inf

 

29.08.2019r – j.polski                      

 godz. 9.00 – egz. pisemny w sali 131

godz. 10 .00 – egz. ustny w sali 131

Klasy:  1c, 2e, 2infA, 3eln, 3c, 4ch

 

29.08.2019r – j.angielski                 

 godz. 9.00 – egz. pisemny w sali 242

godz. 10 .00 – egz. ustny w sali 242

Klasy:  1g, 3inf

 

29.08.2019r – fizyka                         

godz. 9.00 – egz. pisemny w sali 152

godz. 10 .00 – egz. ustny w sali 152

Klasa : 1g

29.08.2019r – elektrotechnika i elektronika          

godz. 9.00 – egz. pisemny w sali 47

godz. 10 .00 – egz. ustny w Sali 47

Klasa: 1eln

POPRAWKOWE EGZAMINY MATURALNE – SIERPIEŃ 2019r

1. EGZAMIN PISEMNY z matematyki

TERMIN:       2019-08-20     9.00

Sala nr 3/czyt

Klasy: 3a,3c,3d,3e,3f, absolwenci z rocznika 1996, 1997, 1998, 1999  LOMS, 4ch, 4gr, 4inf,
absolwenci z rocznika 1997, 1998 TECH

2. EGZAMIN PISEMNY z matematyki

TERMIN:       2019-08-20     9.00

Sala nr 8/132

Klasy: 3c, absolwent z rocznika 1999 LO

3. EGZAMIN PISEMNY z matematyki
/STARA MATURA/

TERMIN:       2019-08-20     9.00

Sala nr 7/131

Absolwenci z rocznika: 1994,1995 TECH

4. EGZAMIN PISEMNY z języka polskiego

TERMIN:       2019-08-20     9.00

Sala nr 5/156

Klasa: 4inf, absolwenci z rocznika 1998 TECH

5. EGZAMIN PISEMNY z języka angielskiego

TERMIN:       2019-08-20     9.00

Sala nr 4/112

Klasa: 3f, absolwent z rocznika 1999 LOMS