Interesująca wycieczka do PWiK w Oświęcimiu

20161028_105833Dnia 28 października br. uczniowie klasy 4 ch wraz z opiekunami – Martą Hartung  i Natalią Sikorą uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej mającej na celu poznanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu. Firma ta prowadzi działalność w zakresie produkcji wody pitnej przy zastosowaniu najnowszych technologii uzdatniania, dystrybucji wody pitnej do odbiorców, odbioru i odprowadzania ścieków sanitarnych do Miejsko- Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków, remontów i budowy sieci wodociągowej oraz innych usług technicznych w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Dostarczana do odbiorców woda musi być wolna od wszelkich zanieczyszczeń, zarówno chemicznych jak i biologicznych, które mogą być zagrożeniem dla zdrowia. Dlatego też głównym celem wycieczki było poznanie stosowanych metod uzdatniania, a więc oczyszczania wody. Uczniowie podczas wycieczki zdobyli informacje na temat dwóch stacji uzdatniania wody SUW „Zasole” oraz SUW „Zaborze” i poznali procesy technologiczne uzdatniania składające się z następujących etapów: napowietrzania – odżelaziania, filtracji oraz dezynfekcji.

Dzięki zaangażowaniu pracowników PWiK uczniowie mogli zobaczyć aparaty i urządzenia stosowane w procesie oczyszczania wody. W dokładny sposób przedstawione zostały metody dezynfekcji wody, do których obecnie zalicza się metodę chemiczną z wykorzystaniem dwutlenku chloru oraz proces fizyczny wykorzystujący promieniowanie UV. Ciekawym doświadczeniem dla uczniów był widok małży słodkowodnych, które wykorzystywane są w procesie uzdatniania jako bioindykatory do wczesnego ostrzegania przed nagłymi zanieczyszczeniami ujęć wody. Ważnym punktem wycieczki była wizyta w pracowniach laboratoryjnych wykonujących badania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne wody. Pracownie te są wyposażone w nowoczesny sprzęt badawczy i kontrolno – pomiarowy, pozwalający na bardzo dokładne oznaczanie odpowiednich parametrów wody, stwierdzających jej walory jakościowe.

Wycieczka została zorganizowana w ramach planu wycieczek przedmiotowych przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w zawodzie technik technologii chemicznej. Podczas wizyty w PWiK w Oświęcimiu uczniowie znacznie poszerzyli swoją wiedzę na temat zagadnień przedmiotowych.

/Natalia Sikora/

20161028_11163420161028_10580920161028_10441120161028_10170520161028_111950

Bookmark the permalink.

Comments are closed.