Białe gwiazdy nad Oświęcimiem

Grupa uczniów klasy 3D o profilu humanistyczno-prawnym pod kierunkiem nauczyciela historii Marcina Dziubka, w roku szkolnym 2013/2014 realizowała projekt edukacyjny pt.: „Białe gwiazdy nad Oświęcimiem”, traktujący o nalotach bombowych lotnictwa amerykańskiego na Oświęcim w 1944 roku. Uczniowie za pomocą różnych metod badawczych mogli poznać ten ważny epizod w dziejach miasta. Uczniowie podjęli trudy analizy zasobów archiwalnych Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz archiwów w Stanach Zjednoczonych. Ciekawym etapem badawczym było gromadzenie relacji naocznych świadków nalotów, mieszkańców Oświęcimia jak i okolicznych miejscowości i zestawianie ich z relacjami lotników amerykańskich sił powietrznych

Okazało się, że ta historia jest ciągle żywa w świadomości mieszkańców, którzy jako młodzi ludzie, dzieci, zapamiętywali ją w najdrobniejszych nawet szczegółach. Równie ważnym elementem było nawiązanie kontaktów z pasjonatami historii z Oświęcimia, Warszawy ale i sąsiednich Czech. Bogactwo zdobywanych materiałów: raportów lotniczych, meldunków niemieckich władz wojskowych, fotografii, nagrań wideo sprawiły, że w grupie projektowej postanowiono stworzyć film dokumentalny, w oparciu o zgromadzone materiały. W trakcie realizacji filmu podjęto decyzję, o konieczności odtworzenia niektórych wydarzeń, dla pełnego zobrazowania przedstawianej historii. Uczniowie stali się w związku z tym aktorami, wcielając się w rolę mieszkańców miasta i niemieckich władz okupacyjnych. Finał projektu zaplanowano na dzień 7 listopada 2014 roku. Zaprezentowana w tym dniu zostanie wystawa tematyczna w oparciu o zgromadzone materiały archiwalne i muzealia oraz film dokumentalny „Białe gwiazdy nad Oświęcimiem”. Już dzisiaj prezentujemy kilka fotografii przedstawiających poszczególne etapy powstawania projektu oraz trailer filmu.

Grupę projektową tworzą uczniowie:

  •  Dusik Klaudia
  • Jodłowska Martyna
  • Szostek Karolina
  • Kędzierski Adrian
  • Kłoda Krzysztof
  • Mieszczak Maciej
Bookmark the permalink.

Comments are closed.