Wycieczki klas chemicznych od A do, Z, czyli od Azotów do Zawiercia – 2016

DSC_0014Na początku roku warto czasem podsumować to, co działo się w roku minionym. Poniżej podsumowanie wycieczek branżowych klas technik technologii chemicznej naszego Technikum.

W roku 2016 klasy te uczestniczyły w wielu atrakcyjnych wycieczkach edukacyjnych związanych z praktyczną nauką zawodu. Wycieczki organizowane były w ramach realizacji podstawy programowej z przedmiotów zawodowych, podstaw przedsiębiorczości i działalności gospodarczej w branży chemicznej.

Styczeń 2016

CHEMICY NA WYCIECZCE W ZAKŁADACH „AZOTY” W TARNOWIE

W dniu 11 stycznia 2016 roku uczniowie klas I, II, III technik procesów technologii chemicznej wraz z opiekunami: Martą Hartung, Kazimierzem Foltynem i Mieczysławem Kurczabem, udali się na wycieczkę naukową do zakładów chemicznych Azoty Tarnów.

Podczas wycieczki, przygotowanej przez Grupę Azoty S.A. uczniowie zwiedzili Instalację Kwasu Azotowego Technicznego oraz Instalację Kwasu Azotowego Stężonego z podziwianiem panoramy Azotów i miasta Tarnów z dachu budynku.

Mieliśmy okazję zobaczyć także nową instalację mechanicznej granulacji nawozów oraz instalację do produkcji poliamidów.
W trakcie wycieczki uczniowie poznali także bliżej organizację i profil działalności firmy chemicznej.

Marzec 2016

Wycieczka do Żywca

3 marca 2016 roku uczniowie klas I, II technologii chemicznej oraz III wojskowej i III elektronicznej wraz z opiekunami Iwoną Kremiec, Kazimierzem Foltynem oraz Mieczysławem Kurczabem, wyruszyli na wycieczkę do Żywca.

Głównym celem wycieczki było zapoznanie uczniów z procesem produkcji a także funkcjonowaniem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przetwórstwie spożywczym w browarze żywieckim.

WYCIECZKA KLASY 2 CHEM TECHNIKUM DO OMAG-U

We wtorek 22 marca, uczniowie klasy II technik technologii chemicznej, uczestniczyli wraz z opiekunami Kazimierzem Foltynem i Mieczysławem Kurczabem w wycieczce edukacyjnej do Fabryki Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o.

. Uczniowie mogli zobaczyć (a w niektórych przypadkach nawet dotknąć) tego, o czym uczyli się w szkole podczas lekcji przedmiotów zawodowych: nowoczesne obrabiarki skrawające, przyrządy pomiarowe, układy sterowania i regulacji, napędy hydrauliczne i pneumatyczne, przekładnie mechaniczne. Poznali omawiane podczas lekcji części maszyn i ich połączenia, a także dokumentację techniczną i jej obieg w zakładzie, a nawet sposoby pakowania gotowych wyrobów. Uczniowie zapoznali się również z organizacją przedsiębiorstwa i sposobem działania na wymagającym rynku.

Takie połączenie praktyki z teorią poznawaną podczas lekcji przyczyni się do lepszego opanowania i zrozumienia materiału nauczania.

POKAZY KRIOGENICZNE NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

Dnia 31 marca 2016 roku uczniowie klas 1a – biologiczno – chemicznej, 3 Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego oraz 2 technikum technologii chemicznej wraz z opiekunami: Urszulą Przybytek, Agnieszką Mąsior oraz Mieczysławem Kurczabem uczestniczyli w pokazach kriogenicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Podczas wycieczki naukowej z chemii uczniowie mogli obejrzeć pokazy skroplonych gazów i poznać właściwości substancji w niskich temperaturach. W trakcie pokazu prezentowany był wykład na temat historii i zastosowań kriogeniki oraz szereg doświadczeń przedstawiających niezwykłe właściwości substancji w niskich temperaturach.

Uczniowie mieli okazję obejrzeć skraplanie gazu ziemnego, zestalanie argonu, rozdzielanie skroplonego powietrza na składniki i inne ciekawe doświadczenia. Najbardziej spektakularnym elementem wycieczki okazał się pokaz spalenia mieszaniny piorunującej.

Kwiecień 2016

SYNTHOS SPONSORUJE WYJAZD NA TARGI EXPO W KIELCACH

W poniedziałek 18 kwietnia uczniowie drugiej i trzeciej klasy technik technologii chemicznej udali się do Kielc na Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa Chemicznego CHEM-SAFETY-EXPO.  Mogli zapoznać się z najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa procesorowego, miejsca pracy, technik transportu, składania i utylizacji odpadów niebezpiecznych oraz wieloma innymi. To doskonała okazja do pogłębienie wiedzy na temat bezpieczeństwa chemicznego.

Wrzesień 2016

UCZNIOWIE TECHNIKUM NA XXVII BESKIDZKIM FESTIWALU NAUKI

W tym roku w Bielsku-Białej została zorganizowana siedemnasta edycja Festiwalu Nauki. Jest to coroczna seria wykładów, pokazów oraz wystaw na bielskiej uczelni Akademii Techniczno-Humanistycznej. Z tej okazji 23.09 klasy III chemiczna i II chemiczna Technikum wraz z opiekunami Iwoną Kremiec, Kazimierzem Foltynem oraz Mieczysławem Kurczabem wybrała się na Wydział Zarządzania i Transportu, który znajduję się przy ulicy Willowej w Bielsku-Białej, aby wysłuchać tam dwóch wykładów.

Pierwszy z nich, zorganizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów i przyjaciół ATH nosił tytuł:, Po co studia? Uzmysłowił słuchaczom, że wyzwania gospodarki stawiają coraz większe wymagania do sprawdzania się na rynku pracy. Uzyskane kwalifikacje w toku kursów, praktyk czy staży determinują do właściwego ich wykorzystania, zapewnienia korzyści materialnych umożliwiających realizację planów i marzeń. Drugi wykład to: Moja pierwsza firma– zorganizowany przez Katedrę Marketingu i Przedsiębiorczości, gdzie zaprezentowano wybrane zagadnienia odnoszące się do przedsiębiorczości rozpatrywanej przez pryzmat tworzenia własnej działalności gospodarczej.

SPOTKANIE Z ASTRONOMIĄ

26 września 2016 r. w oświęcimskim Cinema Planet, uczniowie klasy I ch, pod opieką nauczycieli Jolanty Rakowskiej, Anny Somogyi, Kazimierza Foltyna i Mieczysława Kurczaba uczestniczyli w kolejnej edycji „Spotkań z astronomią”. Jest to autorski, 6-cio częściowy cykl prelekcji połączony z prezentacją multimedialną.

Celem prelekcji było zarówno ukazanie obecnego stanu wiedzy w dziedzinie astronomii jak i przedstawienie jej związku z niemal wszystkimi naukami przyrodniczymi (fizyką, chemią, geografią, biologią i ekologią).

Październik 2016

SPOTKANIA Z ASTRONOMIĄ CZĘŚĆ II

12.10.2016 roku uczniowie klas II ch, III ch, uczestniczyli wraz z opiekunami- Jolantą Rakowską, Robertem Barteckim, Kazimierzem Foltynem i Mieczysławem Kurczabem w II części Spotkania z Astronomią w oświęcimskim Cinema Planet.

Wycieczka do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Dnia 28 października br. uczniowie klasy 4 ch wraz z opiekunami – Martą Hartung i Natalią Sikorą uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej mającej na celu poznanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu.

Firma ta prowadzi działalność w zakresie produkcji wody pitnej przy zastosowaniu najnowszych technologii uzdatniania, dystrybucji wody pitnej do odbiorców, odbioru i odprowadzania ścieków sanitarnych do Miejsko- Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków, remontów i budowy sieci wodociągowej oraz innych usług technicznych w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Dostarczana do odbiorców woda musi być wolna od wszelkich zanieczyszczeń, zarówno chemicznych jak i biologicznych, które mogą być zagrożeniem dla zdrowia. Dlatego też głównym celem wycieczki było poznanie stosowanych metod uzdatniania, a więc oczyszczania wody

Listopad 2016

KLASA 1 CHEMICZNA NA WYCIECZCE W SYNTHOS S.A.

Dnia 4 listopada 2016 uczniowie klasy pierwszej, podobnie jak w ubiegłych latach, wzięli udział w wycieczce do firmy Synthos S.A.

Podczas pobytu zapoznali się z profilem produkcyjnym zakładu, obejrzeli firm promocyjny o tym, jak wytwarzane tu produkty ułatwiają życie współczesnemu człowiekowi, zobaczyli również instalacje chemiczne służące procesom technologicznym.

Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał ufundowane przez Synthos S.A.: kurtkę, fartuch i okulary ochronne, a także power bank.

Grudzień 2016

Wycieczka klas chemicznych do Huty Szkła w Zawierciu

W dniu 19 grudnia 2016 roku uczniowie klas I, II, III technik technologii chemicznej wraz z opiekunami: Iwoną Kremiec, Kazimierzem Foltynem oraz Mieczysławem Kurczabem udała się na wycieczkę naukową do Zawiercia, gdzie zwiedzili dziewiętnastowieczną hutę szkła.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.