Akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA

W dniu 23 kwietnia (poniedziałek)  samorząd uczniowski z okazji Dnia Ziemi organizuje  akcję SPRZĄTANIA ŚWIATA

Akcja ma na celu budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Jej ideą jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, poszanowanie zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami rozumianej jako łańcuch działań, początkiem których jest tworzenie odpadów, następnie selektywna.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.