Lekcja otwarta

Dnia 3 grudnia 2018 roku w laboratorium chemicznym odbyła się lekcja otwarta z chemii będąca kolejnym etapem projektu „Chemik – najlepszy pomysł na zawód”, w której wzięli udział uczniowie klasy III gimnazjum w Brzeszczach. Pod opieką nauczycieli pani Urszuli Przybytek i Agnieszki Mąsior oraz uczniów klasy IV technologii chemicznej zaproszeni goście samodzielnie wykonywali eksperymenty chemiczne. Uczniowie mieli okazję, aby wdrożyć się w doświadczenia wykraczające poza tematy realizowane na lekcjach i dodatkowo pracować na nowoczesnym sprzęcie w profesjonalnej pracowni chemicznej. W czasie lekcji panowała miła atmosfera, a niektórzy z zaproszonych gości być może powrócą do nas w przyszłości, jako uczniowie.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.