Uczniowie technikum z wizytą w laboratorium Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach

W dniu 19 grudnia 2018 roku uczniowie klasy II i III technik technologii chemicznej wraz z opiekunami: Martą Hartung, Lidią Wachla, Kazimierzem Foltynem i Mieczysławem Kurczabem udali się na wycieczkę naukową do laboratorium Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach. Wyjazd był zorganizowany w ramach współpracy nauczycieli przedmiotów zawodowych, chemii i podstaw przedsiębiorczości, działalności gospodarczej w branży chemicznej.

Laboratorium badania wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów otwarto w Katowicach przy ul. Żeliwnej we wrześniu 2015 roku. Jest najnowocześniejsze w Polsce i – zdaniem niektórych – przypomina stację kosmiczną. Analitycy w tym laboratorium oznaczają nawet… zapach i smak wody.

Nowe laboratorium wyposażone jest w sprzęt na najwyższym światowym poziomie. Analitycy badają nie tylko wodę do picia z wodociągów, ale i pochodzącą z przydomowych studni czy używaną na kąpieliskach, w szpitalach szkołach.

W czasie wycieczki pracownicy Laboratorium omówili i pokazali drogę, jaką przebywa próbka przyjmowana do badań w Wydziale Badania Wody, objaśniali zagadnienia dotyczące zakresu badań wskaźników analizowanych w pracowni: mikrobiologicznej, fizyczno-chemicznej, sensorycznej i hydrobiologicznej, a także zaprezentowali najnowocześniejsze techniki badawcze wody stosowane w laboratorium.

W Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów działa 6 pracowni badań fizyczno-chemicznych, w tym pracownia chromatografii jonowej, cieczowej, gazowej, pracownia technik klasycznych, absorpcji atomowej oraz spektrometrii. Powstała duża pracownia analiz mikrobiologicznych i hydrobiologicznych. Nowe laboratorium może przyjąć niemal każdą liczbę próbek do zbadania, ale planowane jest pobieranie 100 próbek dziennie.

Jednym z ciekawszych miejsc, które zwiedziliśmy, była pracownia analiz sensorycznych, w której wykonuje się certyfikowane oznaczenie zapachu i smaku wody. Analityk dostaje do zbadania w dwóch kieliszkach dwie próbki wody, z tym, że jedna jest tzw. wodą odniesienia, czyli naturalną kupowaną w sklepach. Smak i zapach tych dwóch próbek nie powinien się różnić. Wyniki oznaczane są na specjalnej skali.

Uczniowie zapoznali się także ze strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wycieczka ta dostarczyła młodzieży dużo niezapomnianych wrażeń i na pewno zostanie w ich pamięci. Na zajęciach edukacyjnych poszerzyli swoją wiedzę o wybrane zagadnienia związane z gospodarowaniem zasobami wodnymi miasta i problematyką ochrony środowiska na przykładzie działalności przedsiębiorstwa.

Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o procesie oczyszczania ścieków oraz nowych technikach badawczych z zastosowaniem spektrofotometrii.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.