Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pracownicy oraz uczniowie Szkoły

z wielkim żalem pragną pożegnać

śp. Adama Malika

emerytowanego nauczyciela Naszej Szkoły

W Jego Osobie wspominamy  

pioniera nauczania informatyki w Technikum, 

przyjaciela uczniów, kolegę.

Msza za duszę śp. Adama odbędzie się 27.05 o godzinie 18.00
w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Oświęcimiu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.