Zajęcia w systemie hybrydowym

Od poniedziałku tj. od 17 maja zaczynamy zajęcia w systemie hybrydowym.

W tygodniu pierwszym czyli od 17 do 21 maja na zajęcia do szkoły przychodzą wszystkie klasy pierwsze oraz klasy sportowe, natomiast pozostałe klasy w tym czasie uczą się w systemie zdalnym. W tygodniu drugim czyli od 24 do 28 maja, jest zmiana i klasy które były w pierwszym tygodniu w szkole będą miały nauczanie zdalne a te z nauczania zdalnego przychodzą do szkoły.

 

 

Klasy które przychodzą do szkoły w tygodniu pierwszym czyli 17-21 maj.

1 a (bio-che)
1 b (ang-bio-geo)
1 c (bio-geo)
1 d (pol-his-wos)
1 e (pol-ang-his)
1 f (mat-geo-ang)
1 g (ang-geo-wos)
1 ch/eln
1 gr
1 inf
2 bG(mat-ang)
2 b (mat-ang)
2 cG(bio-mat)
2 c (bio-che)
2 h (bio-ang)

Klasy które przychodzą do szkoły w tygodniu drugim czyli 24-28 maj.

2 aG(bio-che)
2 a (bio-che)
2 dG(pol-his-wos)
2 d (pol-his-wos)
2 eG(pol-ang-his)
2 e (pol-ang-his)
2 fG(mat-geo-ang)
2 f (mat-geo-ang)
2 gG(ang-geo-wos)
2 g (ang-geo-wos)
2 ch/inf
2 ch/infG
2 eln
2 elnG
2 gr
2 grG
2 inf
2 infG

Klasy trzecie technikum przebywają w tym czasie na praktyce.

Proszę zapoznać się i przestrzegać procedur bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów i pracowników

Bookmark the permalink.

Comments are closed.