Świadectwa maturalne.

Świadectwa, aneksy i informacja o wynikach egzaminu maturalnego , wydawane będą
5 lipca 2021r w ATRIUM ( wejście od parkingu szkoły przy atrium) wg poniższego harmonogramu :

Wytyczne sanitarne dotyczące rozdania świadectw:
1) Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową).
2) Na rozdanie świadectw dojrzałości może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
3) Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować dłonie.
4) Czekając na wejście do atrium /sekretariatu odbierający świadectwa zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
5) Po wejściu do atrium /sekretariatu odbierający świadectwa mają zakryte usta i nos.
6) Prosimy o przyniesienie własnego długopisu.
7) Przed wejściem do szkoły, na dziedzińcu obowiązuje zakaz tworzenia skupisk oraz obowiązek zakrycia ust i nosa.

Świadectwa dla absolwentów z poszczególnych grup będą wydawane JEDYNIE
w wymienionych poniżej godzinach:
3a – godzina 8.00
3b – godzina 8.30
3c – godzina 9.00
3d – godzina 9.30
3e – godzina 10.00
3f – godzina 10.30
3g – godzina 11.00
4 T eln – godzina 11.30
4 T chem – godzina 12.00
4 T graf – godzina 12.30
4 T infA – godzina 13.00
4 T infB – godzina 13.30

POZOSTALI ABITURIENCI – GODZ. 12.00-13.30

Po świadectwo należy zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości.
Można również upoważnić osobę do odbioru świadectwa.
Warunkiem niezbędnym do odbioru świadectwa przez osobę upoważnioną, jest posiadanie przez nią odpowiedniego pełnomocnictwa i Dowodu Osobistego.
Nieodebrane świadectwa wydawane będą w Sekretariacie Szkoły od 6 lipca 2021 r
w godzinach: 9.00-14.00

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.