Uroczystość zakończenia konkursu „Młody Chemik”

W dniu 30 maja 2022 roku o godzinie 10.00 odbyło się uroczyste rozdanie nagród w konkursie chemicznym „Młody Chemik” organizowanym przez Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu. W uroczystości wzięli udział uczniowie z 14 szkół podstawowych, którzy przybyli ze swoimi nauczycielami i opiekunami.

Uczestnicy zmagali się w dwóch etapach konkursu, w którym wzięło udział 150 osób z 19 szkół podstawowych. Dla 17 najlepszych uczniów przygotowane zostały dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, których fundatorem jest firma Synthos S.A. oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować sponsorom za ufundowanie cennych nagród.

Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły pan Jacek Stoch, który pogratulował zwycięzcom wspaniałych wyników. Swoją obecnością spotkanie to uświetniły panie: Monika Kaczor i Joanna Klęczar z firmy Synthos S.A. oraz pan dr inż. Adam Tarniowy – prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć program artystyczny o tematyce chemicznej w wykonaniu uczniów klasy drugiej technikum technologii chemicznej, przygotowany przez panie Urszulę Przybytek i Agnieszkę Mąsior. Najważniejszą częścią uroczystości było wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu przez dyrektora szkoły pana Jacka Stocha.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce – Oliwia Nawara –Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Mistrzostwa

Sportowego nr 8 w Oświęcimiu

II miejsce – Aleksandra Sałaciak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeciszowie

III miejsce – Wiktoria Stanek – Szkoła Podstawowa nr 4 w Wadowicach

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu i dziękujemy za udział w zorganizowanej przez nas uroczystości.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.