Wycieczka klas mundurowych na II Międzynarodowe Targi POLSECURE w Kielcach

W dniu 26 kwietnia 2023 roku uczniowie klas mundurowych wraz z opiekunami: Kazimierzem Foltynem, Pawłem Wysoglądem, Mirosławem Podsiadło i Mieczysławem Kurczabem, udali się do Kielc na II Międzynarodowe Targi POLSECURE.

Wyjazd do Kielc możliwy był dzięki otrzymanym od dyrekcji targów bezpłatnym wejściówkom, co znacznie obniżyło koszty wyjazdu. Dziękujemy Targom Kielce za to, że po raz kolejny umożliwiła nam uczestniczenie w tym wydarzeniu.

W tym roku swoje stoiska przygotowało 141 firm z Belgii, Czech, Francji, Izraela, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Wystawcy zaprezentowali setki pojazdów, urządzeń, elementów wyposażenia, broni oraz rozwiązań związanych z bezpieczeństwem publicznym

Tradycyjnie już największym zainteresowaniem widzów cieszyły się atrakcje przygotowane w zewnętrznej strefie pokazów. Widzowie mogli obserwować działanie pojazdu Zeus-2, który stanowi niezwykle nowoczesne mobilne laboratorium. W pokazie zaprezentowano symulację zdarzenia, w którym należało rozpoznać, dokładnie zbadać i zneutralizować niebezpieczną substancję. Wszystkie czynności wykonano przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii.

Następnie przyszedł czas na zwiedzanie ekspozycji targowej. Była to doskonała okazja do zapoznania się z ofertą firm specjalizujących się w produkcji wyposażenia specjalnego, środków ochrony osobistej, sprzętu ratowniczego, oprogramowania służącego łączności, dowodzeniu i kontroli. Nasi uczniowie skorzystali także z możliwości poznania oferty i warunków pełnienia służby w Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Pożarnej, a także w Służbie Ochrony Państwa czy w Służbie Więziennej.

W czerwcu planowany jest dla klas mundurowych i wszystkich zainteresowanych wyjazd do Kielc na Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych Kielce IFRE-EXPO i do Szkoły Policji w Katowicach.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.