Świadectwa maturalne.

Informujemy tegorocznych absolwentów, że świadectwa dojrzałości będą wydawane
9 lipca 2024 r w ATRIUM ( wejście od parkingu szkoły przy atrium) wg poniższego harmonogramu.
Jednocześnie przypominamy, że świadectwo należy odebrać osobiście. Po odbiór prosimy zgłosić się z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
W wypadku osób nieobecnych, świadectwo może odebrać osoba posiadająca pisemne upoważnienie do jego odbioru.

Jeśli z przyczyn od Was niezależnych nie zgłosicie się po odbiór świadectw w tym dniu, będą one do odbioru w sekretariacie szkoły w każdy dzień roboczy w godzinach od 9.00-14.00

klasa Godzina odbioru świadectwa Miejsce
4a 9.00-10.00 Atrium stanowisko 1
4b 9.00-10.00 Atrium stanowisko 2
4c 9.00-10.00 Atrium stanowisko 3
4d 9.00-10.00 Atrium stanowisko 4
4e 10.00-11.00 Atrium stanowisko 1
4 f 10.00-11.00 Atrium stanowisko 2
4g 10.00-11.00 Atrium stanowisko 3
5 inf 11.00-12.00 Atrium stanowisko 1
5 gr 11.00-12.00 Atrium stanowisko 2
5 eln 11.00-12.00 Atrium stanowisko 3
5 ch/inf 11.00-12.00 Atrium stanowisko 4
Bookmark the permalink.

Comments are closed.