Zajęcia profilaktyczne z przedstawicielką policji

temidaW dniu 11.12.2015 uczniowie klas 1- 3 GMS oraz 10 klas pierwszych LOMS i Technikum brali udział w profilaktycznej prelekcji na temat:
– przemocy internetowej,
– przejawów demoralizacji,
– konsekwencji niezrealizowania obowiązku szkolnego
– zasad bezpiecznego zachowania się podczas imprez masowych
– oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich za czyny karalne.
Zajęcia prowadziła specjalistka ds. nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – Pani Marzena Ptasińska.
Młodzież chętnie podjęła temat. Liczne pytania z sali świadczyły o tym, że warto poruszać te zagadnienia. W rozmowie z fachowcem uczniowie mieli możliwość otrzymać rzetelną informację na temat potencjalnych zagrożeń oraz obowiązującego prawa. Mamy nadzieję, że dzięki zdobytej wiedzy popartej przykładami z życia, uczniowie unikną wielu sytuacji niebezpiecznych, z jakimi się stykają w realnym i wirtualnym świecie. Tego typu spotkania prowadzone są w szkole cyklicznie i stały się naszą dobrą praktyką.
Pani Prelegentce serdecznie dziękujemy!

Organizatorzy : – Małgorzata Trzop i Barbara Bajorska – Mąkina

Bookmark the permalink.

Comments are closed.