Języki obce

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO


Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach języka obcego nowożytnego 2021/22

 


JĘZYK ANGIELSKI

Egzamin maturalny w formule 2022

ANEKS DO INFORMATORA o egzaminie maturalnym z języka angielskiego obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022:

cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/aneks/Aneks_Jezyk-angielski_2021.pdf

 Egzamin maturalny w formule 2023

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2022/2023:

cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_angielski.pdf

 

harmonogram konkursów z j. angielskiego 2021/22


.

JĘZYK NIEMIECKI

Egzamin maturalny w formule 2022

ANEKS DO INFORMATORA o egzaminie maturalnym z języka niemieckiego obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022:

cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/aneks/Aneks_Jezyk-niemiecki_2021.pdf

 Egzamin maturalny w formule 2023

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z języka niemieckiego od roku szkolnego 2022/2023:

cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_niemiecki.pdf

 

harmonogram konkursów z j, niemieckiego 2021/22

UWAGA!

Nasza szkoła prowadzi polsko-niemiecką wymianę młodzieży. Współpracujemy z Lubeką – przepięknym hanzeatyckim miastem położonym nad Bałtykiem. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty wymiany. Poniżej mała galeria zdjęć.

.


.

INNE JĘZYKI

flagi

 

Egzamin maturalny w formule 2022

ANEKS DO INFORMATORA o egzaminie maturalnym z języka francuskiego obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022:

cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/aneks/Aneks_Jezyk-francuski_2021.pdf

ANEKS DO INFORMATORA o egzaminie maturalnym z języka z języka łacińskiego i kultury antycznej obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022:

cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/aneks/Aneks_2022_j%C4%99zyk_%C5%82aci%C5%84ski_EM_standardowy.pdf

 

Egzamin maturalny w formule 2023

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z języka francuskiego od roku szkolnego 2022/2023:

cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_francuski.pdf

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z języka łacińskiego i kultury antycznej od roku szkolnego 2022/2023:

cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_jezyk_lacinski_kultura_antyczna.pdf

 

Konkursy

harmonogram konkursów z języka francuskiego  rok szk. 2021/22

–  harmonogram konkursów z j. łacińskiego i kultury antycznej r. szk. 2021/2

 

Comments are closed.