Nauki społeczne

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO

Przedmiotowy System Oceniania z HISTORII oraz WOS

 

Informacje dla tegorocznych Maturzystów:

aneksy do matury z historii

aneksy do matury z wiedzy o społeczeństwie

 

Drodzy Uczniowie,

Przypominamy, iż w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 odbywa się nauczanie zdalne.

W związku z tym zwiększony zostaje nacisk na zadania związane z samokształceniem, wyszukiwaniem i selekcją informacji oraz prezentacją swojej pracy przez ucznia.

Nauczanie zdalne przedmiotów związanych z naukami społecznymi (historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo, filozofia, religia, etyka) odbywa się poprzez:

– dostarczanie uczniom niezbędnych wytycznych, materiałów pomocniczych oraz indywidualnych komentarzy do wykonywanych przez nich zadań za pośrednictwem MobiDziennika

możliwość zamieszczania na platformie G-Suite materiałów i wskazówek niezbędnych do wykonania przez uczniów określonych poleceń;

możliwość łączenia ww kształcenia z prowadzeniem zajęć w formie on-line, sprawdzaniem postępów w nauce za pomocą testów on-line, odpowiedzi itp.

– możliwość wykorzystania obok MobiDziennika, platformy G-Suit i komunikatorów społecznych (w uzgodnieniu z uczniami)

 

Przypominamy jednocześnie o istocie systematycznej pracy oraz o terminowym wywiązywaniu się z realizacji zadań.

 


HISTORIA I WOS

old-clock

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Aktualne informacje dostępne są na tablicy informacyjnej obok sali 205.

 

Materiały przydatne do nauki

Matura_Zbiór_zadań_Wos

Wiedza_o_społeczeństwie

Historia

Matura_Zbiór_zadań_Historia_Cz_II


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 Banknoty

 

 

 

 

 

 


RELIGIA, ETYKA, FILOZOFIA

Old_books

 

 

 

 

 

 

Informacje o konkursach i olimpiadach:

 


WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Dlonie

 

 

 

 

 

 

 


Wydarzyło się:

Narodowe Święto Niepodległości 2020

Kolejne sukcesy naszych uczniów w konkursie historycznym

Sukces Uczennicy Naszej Szkoły w konkursie historycznym

XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości – foto

Dla Niepodległej

Mamy się czym chwalić!

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w Naszej Szkole

Mundurowi z Naszej Szkoły w drugiej edycji pilotażowego programu MON

Wojskowy Dzień Szkoleniowy w ramach „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących certyfikowane piony wojskowych klas mundurowych

XXVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach

Uczniowie Chemika w finale akcji edukacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu 2018”

Trzecie miejsce naszych gimnazjalistów na konkursie „Cichociemni”

Mianowania w klasach wojskowych

Z wizytą w Warszawie

IV edycja Tygodnia Konstytucyjnego

„Solidarni” – zwycięstwo Małgosi Noworyty

Olimpiada Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

Projekt „Małopolska pamięta”

Z wizytą w 18 Batalionie Powietrznodesantowym

MSPO Kielce

„Zjazd Alchemików”

Lekcja samorządności w MBP

Wycieczka do Warszawy

Niezłomni z oddziału Sosienki

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

Konkurs z historii dla gimnazjalistów

Tydzień Konstytucyjny w Chemiku

Powiatowy Konkurs Historyczny „Solidarni” – Małgorzata Noworyta laureatką!

 „Jak rozumieć politykę?” – wykład oraz wystawa Body Worlds

Uczniowie klas mundurowych z wizytą w Szkole Policji w Katowicach

Młodzież z Guerniki z wizytą w naszej szkole

Ciekawa lekcja historii

Wycieczka edukacyjna po mieście Oświęcim

Otwarta lekcja interdyscyplinarna

Chłopska szkoła biznesu

Olimpiada Solidarności „Dwie dekady historii”

Dzień przedsiębiorczości

Tischnerowskie Dyskusje Młodych – debata w Dębicy

O przedsiębiorczości w OMAG-u

Sukces gimnazjalistów w powiatowym konkursie „Cichociemni”

Olimpiada o Solidarności

Media a etyka – wykład na UŚ

Uczniowie Chemika w Żywcu

Tischnerowskie Dyskusje Młodych

Awanse w klasach mundurowych

Z wizytą w Warszawie

Wawel zaginiony…

Wizyta klas mundurowych w Szkole Policji w Katowicach

Wizyta klasy 1c w prokuraturze

„Czy niekiedy należy skłamać i co z tego wynika”- uczniowie 1c i 2d na wykładzie na UŚ

Obóz wojskowy klas pierwszych

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim

Sukcesy naszych uczniów w Powiatowym Konkursie Historyczno – Artystycznym ”Solidarni”

Uczniowie Chemika na XXIII Międzynarodowym salonie przemysłu obronnego w Kielcach

Edukacyjna wycieczka do Warszawy

Czy Nietzsche był buntownikiem?- wykład prof. dra hab. Krzysztofa Wieczorka z UŚ

O polskiej gospodarce po 1989 roku i jej perspektywach na Politechnice Śląskiej w Gliwicach

„Białe gwiazdy nad Oświęcimiem”- podsumowanie projektu

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2014

Z wizytą w Prokuraturze

O Tabloidyzacji komunikowania masowego na Uniwersytecie Śląskim

Uczniowie IV klasy technik elektronik z wizytą w Powiatowym Urzędzie Pracy

Z wizytą w jednostce powietrznodesantowej

Akademia z okazji Dnia Niepodległości

„U źródeł kultury europejskiej”- wykład na UŚ

„O wolności i prawach człowieka” w Bibliotece Galerii Książki

Uczniowie gimnazjum w byłym obozie KL Auschwitz

Białe gwiazdy nad Oświęcimiem

Projekt OCAL 

Londyn-kosmopolityczna stolica Europy

Z powstańczej Warszawy do KL Auschwitz II Birkenau

Jak działa nasza gmina?

Comments are closed.