Liczydło

Im szybciej rozwijała się cywilizacja, tym bardziej kwitł handel, a im większych transakcji dokonywano, tym więcej można było stracić na pomyłce. Trzeba więc było wspomóc się w liczeniu, choćby za pomocą kamieni czy patyków – takie rozwiązanie nie było jednak… Czytaj dalej…

Radio

Eugeniusz Bodo jako spiker radiowy w filmie “Piętro wyżej” z 1937 roku. W roku 1897, sławny fizyk William Thomas Kelvin powiedział: “radio nie ma żadnej przyszłości”. Radio (1896 rok) – odkrycie i rozwój tego wynalazku przypisuje się kilku odkrywcom –… Czytaj dalej…

Merkantylizm

(XVI –XVII w. z włoskiego mercante – kupiec bogacący się na handlu, handlowiec). Ojczyzną jego są Włochy. Merkantylizm można traktować jako ideologię gospodarczą rodzącej się klasy – kupców i burżuazji, podczas gdy klasa feudalna odchodzi w cień. Powstają klasy: kupców,… Czytaj dalej…

Cynizm

Cynizm jest starożytną grecką doktryną etyczną, która głosi, że celem życia jest żyć życiem Cnoty, zgodnie z Naturą (która wymaga tylko niezbędnych rzeczy niezbędnych do egzystencji). Jednocześnie Cynizm to postawa etyczna, charakteryzująca się nieuznawaniem wartości i norm obowiązujących w danym środowisku. Oznacza to odrzucenie… Czytaj dalej…

Władysław Raginis

SABATON “40 do 1” Polski dowódca wojskowy, kapitan Korpusu Ochrony Pogranicza, heroiczny dowódca obrony Wizny. Urodził się 27 czerwca 1908 r. w Dyneburgu, w patriotycznej rodzinie ziemiańskiej. W 1927 r. ukończył wileńskie gimnazjum i zdał maturę. W tym samym roku… Czytaj dalej…

Fenomenologia

Fenomenologia to jeden z najważniejszych dwudziestowiecznych nurtów w filozofii niemieckiej. Jego twórcą był Edmund Husserl, który rozumiał fenomenologię jako teorię poznania i bytu. Dla tego myśliciela była ona filozofią naukową, traktującą o faktach oczywistych, które można poznać za pomocą aktów… Czytaj dalej…