Merkantylizm

(XVI –XVII w. z włoskiego mercante – kupiec bogacący się na handlu, handlowiec). Ojczyzną jego są Włochy. Merkantylizm można traktować jako ideologię gospodarczą rodzącej się klasy – kupców i burżuazji, podczas gdy klasa feudalna odchodzi w cień. Powstają klasy: kupców,… Czytaj dalej…

Cynizm

Cynizm jest starożytną grecką doktryną etyczną, która głosi, że celem życia jest żyć życiem Cnoty, zgodnie z Naturą (która wymaga tylko niezbędnych rzeczy niezbędnych do egzystencji). Jednocześnie Cynizm to postawa etyczna, charakteryzująca się nieuznawaniem wartości i norm obowiązujących w danym środowisku. Oznacza to odrzucenie… Czytaj dalej…

Fenomenologia

Fenomenologia to jeden z najważniejszych dwudziestowiecznych nurtów w filozofii niemieckiej. Jego twórcą był Edmund Husserl, który rozumiał fenomenologię jako teorię poznania i bytu. Dla tego myśliciela była ona filozofią naukową, traktującą o faktach oczywistych, które można poznać za pomocą aktów… Czytaj dalej…