W naszej bibliotece

Z głębokim żalem informujemy…

Dziś tj. 10.12.2021 roku na Cmentarzu Parafialnym w Oświęcimiu spoczęły doczesne szczątki wieloletniego nauczyciela naszej szkoły, społecznika, działacza samorządowego - Wiesława Konrada Czarnika.     Niech spoczywa w pokoju.
Dowiedz sie wiecej...

Zmarł Stanisław Mączka

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność uczniowska PZ nr2 SOMSiT  w Oświęcimiu z głębokim żalem żegnają STANISŁAWA MĄCZKĘ wieloletniego Wicedyrektora i Dyrektora w Zespole Szkół Zawodowych oraz Ośrodka Kształcenia Ustawicznego w…
Dowiedz sie wiecej...

Historia szkolnej kapliczki

Kapliczka stojąca na terenie Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych przy ulicy J. Bema w Oświęcimiu Kapliczka ta została postawiona przez fundatora w szczerym polu, z…
Dowiedz sie wiecej...

Historia szkoły

W 1947 roku otwarto w Dworach Szkołę Przemysłową Państwowych Zakładów Syntetycznych dla 300 uczniów, składającą się z wydziałów: mechanicznego, elektrycznego i chemicznego, podległą resortowi Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Do szkoły…
Dowiedz sie wiecej...