Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania- obszerne fragmenty Statutu Szkoły