Dobrowolne wpłaty

bankMożesz być sponsorem konkretnego projektu lub po prostu wesprzeć Powiatowy Zespół Nr 2 określoną kwotą pieniężną. Dzięki Stowarzyszeniu Pomocy Szkole Małopolska możemy gromadzić środki finansowe pochodzące z dobrowolnych świadczeń, podmiotów prawnych i osób fizycznych, które możemy przeznaczyć na m.in. zakup pomocy dydaktycznych, organizację konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych, organizacja wycieczek turystyczno – krajoznawczych oraz prowadzić pomoc rzeczową i finansową dla młodzieży szkolnej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Każda kwota jest dla nas bardzo cenna, toteż z góry dziękujemy za wsparcie.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska

Nr konta bankowego 15 1240 4155 1111 0010 3735 4696

Dyrekcja
Powiatowego Zespołu Nr 2

Comments are closed.