Ewaluacja wewnętrzna

Rok szkolny 2020/21

SPRAWOZDANIE ROCZNE 2020/2021

Podsumowanie ankiet ewaluacyjnych – Edukacja zdalna i stacjonarna 2020/2021

konferencja 2020 analiza egzaminów maturalnych

Harmonogram ewaluacji wewnętrzne 2020/2021

 

Rok szkolny 2019-20

Harmonogram ewaluacji wewnętrzne 2019-20

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2018_2019

Rok szkolny 2018-19

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2018_2019

 

Rok szkolny 2017-18

Harmonogram ewaluacji 2017 2018 z

Raport z ewaluacji wew 2016 2017 z


Rok szkolny 2016-17

harmonogram-ewaluacji-2016-2017

Raport-z-ewaluacji-wewnetrznej-2015-2016


Rok szkolny 2015-16

1-harmonogram-ewaluacji-2015-2016

2-egzamin-gimnazjlny-2015

3-matura-2013-2015-technikum

4-matura-2013-do-2015-lo

5-egzaminy-2015-zawodowe

6-wyniki-i-podsumowanie-ankiety-dla-wychowawcow-dotyczacej-stosowania-regulaminu-frekwencji

6a-prezentacja-dotyczaca-frekwencji

7-sprawozdanie-stosowanie-oceniania-ksztaltujacego-2015-2016

7a-prezentacja-ocenianie-ksztaltujace

7b-prezentacja-wywiady-oceny-ndst

raport z ewaluacji wewnętrznej 2014 2015

harmonogram ewaluacji wewnętrznej 2015 2016


 

Rok szkolny 2014-15

dokumenty PDF

 

Współpraca nauczycieli 2014 2015

Prezentacja współpraca nauczycieli

Sprawozdanie funkcjonowanie szkoły sportowej po profilu

Prezentacja-funkcjonowanie szkoły sportowej

Prezentacja ocenianie kształtujące

Prezentacja ankieta dot. oceniania kształtującego

ANKIETA NT BEZPIECZEŃSTWA 2014-15 slajdy

Analiza i wnioski z badania ankietowego dotyczącego poczucia bezpieczeństwa w szkole 2014-15

Wnioski z nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej na rok szk. 2013/2014

Ewaluacja wewnętrzna- najważniejsze informacje 2014

Harmonogram ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/15

 

Prezentacja- wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014

Prezentacja- matury LO 2012-2014

Prezentacja-matury Technikum 2012-2014

Prezentacja- egzaminy zawodowe 2012- 2014

Monitorowanie uczniów z wysoką absencją- harmonogram

Monitorowanie nieobecności uczniów- arkusz działań

Formularz do wywiadu z uczniem z przewidywaną ocena niedostateczną (2014)

Ankieta- wywiad z uczniem z przewidywana ocena niedostateczna

 

 

 


 

Rok szkolny 2013-14

Dokumenty PDF

harmonogram ewaluacji wewnetrznej 2013/2014

prezentacja-wnioski i rekomendacje z ewaluacji wewnętrznej 2013/2014

raport z ewaluacji wewnętrznej 2013/2014

sprawozdanie z działań ewaluacji wewnętrznej 2013/2014

Dokumenty skompresowane (ZIP)

Profil szkoły- GMS i SMS

NSE- Alternatywne metody ewaluacji

Funkcjonowanie WSO

Bezpieczeństwo w szkole

Diagnoza oceny niedostatecznej

Analizy egzamniów zewnętrznych

 


 

Rok szkolny 2012-13

Dokumenty PDF

Harmonogram ewaluacja 2012/2013

Sprawozdanie z dzialań ewaluacji wewnetrznej 2012/2013

A. raport częściowy z ewaluacji wewnętrznej 2012/2013

B. raport częściowy z ewaluacji wewnętrznej 2012/2013

C. raport częściowy z ewaluacji wewnętrznej 2012/2013

Dokumenty skompresowane (ZIP)

Funkcjonowanie WSO i PSO

Współpraca w zespołach

Współpraca z instytucjami

Współpraca z rodzicami

Zajęcia pozalekcyjne

Egzaminy zewnętrze GMS 2012

Egzaminy zewnętrzne matura LOMS 2012

Egzaminy zewnętrzne matura próbna LOMS 2012

Egzaminy zewnętrzne Technikum 2012

 


 

Rok szkolny 2012-13

Dokumenty PDF

Raport_z_ewaluacji_całościowej _2011- 2012

Prezentacja-  ewaluacja całościowa 2011-2012

Prezentacja- egzaminy zewnętrze- gimnazjum 2011

Prezentacja egzaminy zewnętrzne matury LP 2011

Prezentacja- egzaminy zewnętrzne LO 2011

Prezentacja- egzaminy zewnętrzne- matury Technikum 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.