Ważne terminy- rekrutacja 2023

 


Harmonogram w postępowania rekrutacyjnego
do Powiatowego Zespołu nr2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych
im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu
na rok szkolny 2023/2024

 

 

TESTY PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W DYSCYPLINACH:

PIŁKA SIATKOWA I HOKEJ NA LODZIE 

II TERMIN             

28.06.2023r. godz. 12.00

Miejsce:

Hala sportowa oraz boisko ORLIK w Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza ul. Bema 4 w Oświęcimiu.

TEST PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLASY SŁUŻBY MUNDUROWEJ

Terminy:

I termin: 7 czerwca 2023r. godz. 1600

II termin: 21 czerwca 2023r.  godz. 1600  

Kandydaci przystępujący do testu sprawności fizycznej muszą posiadać odpowiedni strój sportowy (koszulka, spodenki lub dresy) oraz obuwie sportowe.

Kandydatów obowiązuje podpisane oświadczenie/zgoda przez rodzica/prawnego opiekuna. Oświadczenie w załączniku na stronie 4, które należy wydrukować i przynieść na test próby sprawności fizycznej.

Miejsce:

Hala sportowa w Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza ul. Bema 4 w Oświęcimiu.

Zapisy na testy sprawnościowe w dniu testów sprawnościowych. Złożenie zapisu na testy wraz z podpisem rodzica/prawnego opiekuna są równoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia dziecka umożliwia przystąpienie do testu sprawnościowego.

[REGULAMIN TESTÓW PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KLASY SŁUŻBY MUNDUROWEJ i Oświadczenie rodziców]

 

Informujemy, iż wyniki testów sprawnościowych do klasy mundurowej zostaną podane:
w  dniu 26. 06. 2023r. o godz. 9. 00 na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.  

Comments are closed.