Egzaminy

2019/20

Procedury obowiązujące podczas egzaminu maturalnego 2020 w PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu

Informacja dyrektora CKE na temat wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów: E8, EG, EM, EPKwZ, EZ

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 maja 2020 r. na temat Wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych

Harmonogram egzaminów maturalnych strona CKE zaktualizowane

Informacja o przyborach dopuszczonych na egzaminach gimnazjalnych i maturalnych

Dostosowania- egzamin maturalny

Egzamin maturalny z informatyki 2020

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 ZAŁĄCZNIKI

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

Materiały dla uczniów

Komplet materiałów z CKE (informatory, informacje o egzaminie, arkusze, komunikaty i wiele innych..)

Zbiory zadań CKE do matury
Serwis maturalny OKE Kraków
Informatory maturalne
Archiwalne arkusze maturalne

Ciekawe linki do nauki

Akty prawne

Akty prawne w witrynie CKE

Przed egzaminem warto zapoznać się z następującymi zasadami:

Przeczytaj przed egzaminem!!!!!!!

 

 

 

Dla uczniów

Zbiory zadań CKE do matury
Serwis maturalny OKE Kraków
Informatory maturalne
Archiwalne arkusze maturalne

 

Akty prawne

Akty prawne w witrynie CKE

 


Procedury przeprowadzania egzaminów zewnętrznych

  1. INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018
  2. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018
  3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

Comments are closed.