Po szkole podstawowej

Dokumenty/druki do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji 2023/2024
  2. Wykaz wymaganych dokumentów
  3. Dane  informacyjne
  4. Pisemna zgoda rodziców (dotyczy wszystkich klas Mistrzostwa Sportowego i sportowych)[wersja docx] [wersja pdf]
  5. Podanie o zakwaterowanie w internacie. [wersja docx] [wersja pdf]
  6. Regulamin testów sprawności fizycznej dla klasy służby mundurowej [tutaj], oświadczenie rodziców [tutaj]

Dodatkowe dokumenty:

 
  1. ZARZĄDZENIE NR 5/23 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024.

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/01/zarzadzenie-mko_rekrutacja_2023-2024.pdf

albo

Zarządzenie Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024

a) Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. – Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024.

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/01/zalacznik-nr-1-do-zarzadzenia-nr-5-23-rekrutacja.pdf

albo

 Załącznik Nr 1 – Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art.25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024

 

2. ZARZĄDZENIE NR 9/23 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 70/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/02/zmiana-zarzadzenie-mko-wykaz-zawodow-2023.pdf

albo

 ZARZĄDZENIE Nr 9/23 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 70/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

 

a) Załącznik Nr 1 –  Wykaz konkursów przedmiotowych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w latach 2018-2023 oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/11/zal_nr_1_do_zarzadzenia_mko_wykaz_zawodow_2023_konkursy-przedmiotowe.pdf

albo

Załącznik Nr 1 – Wykaz konkursów przedmiotowych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach

b) Załącznik nr 2 – Wykaz konkursów tematycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w latach 2018-2023 oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/11/zal_nr_2_do_zarzadzenia_mko_wykaz_zawodow_2023_konkursy-tematyczne.pdf

albo

Załącznik nr 2 – Wykaz konkursów tematycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach

c} Załącznik nr 3 – Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły w latach 2018-2023, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/11/zal_nr_3_do_zarzadzenia_mko_wykaz_zawodow_2023_zawody-wiedzy_artystyczne_sportowe.pdf

albo

 Załącznik nr 3 – Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach

 

Comments are closed.