Po szkole podstawowej

Dokumenty/druki do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji 2021/2022
  2. Wykaz wymaganych dokumentów
  3. Dane  informacyjne
  4. Pisemna zgoda rodziców (dotyczy wszystkich klas Mistrzostwa Sportowego i sportowych)[wersja docx] [wersja pdf]
  5. Podanie o zakwaterowanie w internacie. [wersja docx] [wersja pdf]

Dodatkowe dokumenty:

  1. Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

  1. Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/02/zarzadzenie-nr-11-21-mko-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych.pdf

  1. Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach.

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/02/zal.-1_konkursy-przedmiotowe-i-tematyczne-2021_2.pdf

  1. Wykaz zawodów wiedzy i artystycznych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/02/zal.-2_konkursy-wiedzy-i-artystyczne-2021-2.pdf

  1. Wykaz dyscyplin sportowych, objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, w których organizowane są zawody sportowe przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, światowe i europejskie federacje sportowe oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w zawodach sportowych.

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/02/zal.-nr-3_dyscypliny-sportowe-2021.pdf

Comments are closed.