Po szkole podstawowej

Dokumenty/druki do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji 2022/2023
  2. Wykaz wymaganych dokumentów
  3. Dane  informacyjne
  4. Pisemna zgoda rodziców (dotyczy wszystkich klas Mistrzostwa Sportowego i sportowych)[wersja docx] [wersja pdf]
  5. Podanie o zakwaterowanie w internacie. [wersja docx] [wersja pdf]

Dodatkowe dokumenty:

 Załącznik Nr 1 – Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art.25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023.

  1. ZARZĄDZENIE NR 21/22 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 1 – Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach

Załącznik nr 2

Comments are closed.