Biblioteka i czytelnia

Godziny otwarcia:

Poniedziałek   7.30 – 15.00

Wtorek            7.30 – 15.00

Środa              7.30 – 15.00

Czwartek        7.30 – 15.00

Piątek              7.30 – 15.00                         

Opiekę nad biblioteką sprawują:

mgr Agnieszka Dąbrowa,

mgr Beata Czarnik

mgr Ewa Hatłas,


Biblioteka stanowi centrum informacji dla uczniów i nauczycieli, daje możliwość rozwijania zainteresowań i samokształcenia.

Jest interdyscyplinarną pracownią służącą do realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych szkoły.

Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

Biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia. W pierwszym znajduje się wypożyczalnia oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, w którym do dyspozycji czytelników jest 7 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

W drugim pomieszczeniu usytuowana jest czytelnia..

Co gromadzimy:

 ZBIORY:

Posiadamy ok. 23 tyś książek – lektury, literatura piękna, słowniki i encyklopedie, albumy i atlasy, materiały dydaktyczne, literatura popularno-naukowa ze wszystkich dziedzin. Zbiory biblioteczne są inwentaryzowane i opracowywane za pomoca programu komputerowego MOL Optimum.  Komputerowe wyszukiwanie informacji ułatwiają katalogi: alfabetyczny, tytułowy, przedmiotowy, serii  i wg klasyfikacji UKD.


 

CZASOPISMA:

Agora
Chip
Charaktery
Claudia
Cogito
Delta
Teutsch Aktuell
Dialog
English Matters
Fokus
IT Professional
Młody Technik
Mówią Wieki
Newsweek
Perspektywy
Świat Nauki
The Teacher
Twój Styl
Wiedza i Życie
Wysokie Obcasy

KARTOTEKI ZAGADNIENIOWE:5888652979_2b92bab52a_b

Adresy – biura posłów i senatorów, instytucji centralnych, praca w Europie
Andrzejki
Angielski dla seniorów
Atlas grzybów
Bądź Zdrów – diety
BibliotekaChiny – mapa
Chopin
Cmentarz Rakowicki
Człowiek
Dolina Karpia – ludzie, ryby i ptaki
21 odkryć XXI wieku
Euro
Genetyka
Getto krakowskie
Getto warszawskie
Głos Ziemi Oświęcimskiej
Historia dziennikarstwa
Igrzyska olimpijskie
Jan Paweł II
Jeziorański Jan Nowak
Kanały
Kantor
Kapuściński Ryszard
Klimat
Kodeks drogowy
Parlamentaryzm
Peru
Plany miast
Podziemie antykomunistyczne 1945-1954
Polityka – wydarzenia
Polska – atlas drogowy
Polska – atlas turystyczny
Polska – historia z „Gazety” 1989-2006
Polskie Państwo Podziemne 1939-1945
Polskie przedsiębiorstwa
Poradnik Medyczny
Poradnik Vademecum 50+
Powiaty – mapa
Pozytywizm
Praktyczny poradnik
Prawo
Rasy psów
Rej Mikołaj
Religie
Rok w ogrodzie
Rośliny w domu i na balkonie
Samochodowy atlas Europy
Samochody
Sekty
Skamandryci
Kolędy
Komputer dla seniora
Kraków
Królowie polscy
Kuchnia „Gazety Wyborczej”
Kujon
Leksykon roślin doniczkowych
Lepsze życie
Liczby
Madonny – Najpiękniejsze wizerunki Matki Bożej
Malarstwo
Mapa polityczna świata
Mapy kosmosu
Merkuriusz Polski
Miasta
Mosty
Motyle
Mundial
Nagroda „Nike”
Narty
Nasi Święci
Niezbędnik Ucznia
Ogród
Oświęcim
Owoce jesieni
Palce lizać
Słonimski Antoni
Słowacja
Smaki wina
Solidarność 1980-2005
Spacerownik
Starożytny Egipt
Szlaki rowerowe – mapki
Świat Stanisława Lema
Tajemnice chrześcijaństwa
Teatr
Testy IQ
Toruńskie pierniki
Turystyka
Ulgi,, zniżki, świadczenia dla seniorów
Unia Europejska
Unia Lubelska
Wielcy Polacy
Windows dla seniora
Własna firma
Zachwyty Malopolską – Klasztory
Zdjęcia, filmy, muzyka dla seniora
Zmysły
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Życie na ziemi
Życie w głębinach

 


ZBIORY AUDIOWIZUALNE:

Akademia Umysłu

Atlas świata

Encyklopedia przyrody

Encyklopedia PWN

Encyklopedia zwierząt

Filmoteka Szkolna

Kursy obsługi programów komputerowych

Lektury szkolne

Multimedialna „ściąga” PWN

Multimedialny atlas świata

Multimedialny niezbędnik

Nauka języka angielskiego

Nauka języka niemieckiego

Nauka języka rosyjskiego

PRL w filmie

Przeszłość to dziś – muzyka

Słownik języka polskiego

Słownik ortograficzny

Słownik poprawnej polszczyzny

Świat Nauki

Wojna w filmie

I wiele innych filmów fabularnych – klasyka kina światowego i polskiego a także filmy współczesne

TUTAJ DO POBRANIA PREZENTACJA O NASZEJ BIBLIOTECE (16MB)

 

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI:

 • „6 modeli w dydaktyce cyfrowej”
 • Arends Richard I. – „Uczymy się nauczać”
 • Berczyński Mariusz – „Wychowanie fizyczne w szkole: poradnik dla nauczyciela”
 • Bieś Bronisław – „Poznajemy i wybieramy zawód: informacje dla nauczycieli i uczniow o wybranych zawodach, ich hiostorii, wymaganiach, zagrożeniach i możliwościach edukacji”
 • Braun Marcin, Mach Maria – „Jak pracować ze zdolnymi?: poradnik dla nauczycieli i rodziców”
 • „Byod – jak wykorzystać własny sprzęt uczniow w szkole”
 • „Dlaczego należy uczyć o Holokauście?” pod red. Jolanty Ambrosewicz-Jacobs, Leszka Hońdo
 • „Dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych w obszarze oświaty”
 • „Doradztwo edukacyjno-zawodowe: przykładowe rozwiązania”
 • „Dylematy wczesnej interwencji profilaktycznej w szkole : pod redakcją Bogusławy Bukowskiej
 • „Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum: muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, zajęcia artystyczne”
 • „Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum: historia i społeczeństwo, historia, wiedza o spoleczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia”
 • „Edukacja jako odpowiedź: odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym sie świecie”. Pod redakcją Grzegorza Mazurkiewicza
 • „Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum: matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka”
 • „eTwinning w Polsce – to już 5 lat: wybór projektów nagrodzonych Krajową Odznaką Jakości”
 • „Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym: refleksje”. Pod redakcją Grzegorza Mazurkiewicza
 • „Gamifikacja”
 • „Gatunek i jego środowisko: multimedialny program komputerowy: poradnik metodyczny”
 • „GIS w szkole: poradnik dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych”
 • Golanko Jolanta, Skirmuntt Grażyna, poziomek Urszula – „Przyroda w szkole ponadgimnazjalnej: poradnik metodyczny”
 • Green Gordon W. – „Jak pomagać dziecku w nauce”
 • „Istota uczenia się: wykorzystanie wynikow badań w praktyce”. Redakcja Hanna Dumont, David Istance, Francisco Benavides”
 • „Jak być jeszcze lepszym?: ewaluacja w edukacji”. Pod redakcją Grzegorza Mazurkiewicza
 • „Jak korzystać z technologii do zarządzania klasą”
 • „Jak wprowadzić szkołę w świat dydaktyki cyfrowej”
 • „Jak wykorzystać wizualizację w edukacji”
 • „Jak wykorzystać zasoby i narzędzia sieciowe w edukacji”
 • „Jak zainspirować cyfrową zmianę w szkole”
 • „Jak zainteresować uczniów astronomią w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej?”
 • „Jakość edukacji: różnorodne perspektywy” . Pod redakcją Grzegorza Mazurkiewicza
 • „Jan Paweł II autorytet w wychowaniu do wartości : scenariusze lekcji wychowawczych ; szkoła ponadgimnazjalna”
 • „Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum”
 • „Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum”
 • „Kompasik: edukacja na rzecz praw czlowieka w pracy z dziećmi”. Redakcja i współautorstwo Nancy Flowers
 • Kula Roman „Przewodnik metodyczny do podręcznika dla szkół średnich „Elementy informatyki”
 • Kulpa-Szustak Iwona, Wojtulewicz Joanna „Wszystko jest poezja…: poradnik dla nauczycieli przygotowujących uczniów do interpretacji utworów poetyckich na maturze”
 • Lipska Małgorzata – „Monitorowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w praktyce szkolnej”
 • „Metoda podawcza”
 • Metoda projektowa”
 • Mizera Aleksander – „Jak nauczyć się rozwiązywania zadań rachunkowych z chemii?”
 • „Na wyzwania – rozwiązania : dobre praktyki samorządowe w zakresie zarządzania oświatą”. Pod redakcją Przemysława Nosala
 • Marzano Robert J. – „Sztuka i teoria skutecznego nauczania”
 • Mizak Jacek – „Wychowanie ku moralności”
 • „Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego na II, III, IV etapie edukacyjnym”
 • Moss Cnnie M., Brookhart Susan M. – „Cele uczenia się: jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję”
 • „Nauczanie hybrydowe”
 • „Nauczanie problemowe”
 • „Odwrócona klasa”
 • „Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego: LDC – laboratorium dydaktyki cyfrowej dla szkół województwa malopolskiego”
 • Panimasz Katarzyna, Lewandowski Grzegorz – „Historia i społeczeństwo. Planowanie – realizacja – ewaluacja”
 • „Partycypacja a lokalna polityka oświatowa – raport z badań terenowych”. Praca zbiorowa
 • „Perspektywy indywidualizacji kształcenia : raport tematyczny z badania”
 • Petlak Erich, Fenyvesiova Livia – „Przyjazna szkoła”
 • „Podejście konektywistyczne”
 • „Podejście konstryktywistyczne: konstruowanie wiedzy przez interakcję z otoczeniemi”
 • „Polacy i Żydzi: nauczanie o Holokauście w perspektywie ośmiu wieków dziejów Żydów w Polsce. Poradnik dla nauczyciela”
 • „Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną” : broszura dla rodziców
 • „Poradnik dla dyrektorów szkół w zakresie nowego modelu wdrażania dydaktyki cyfrowej w szkolach”
 • „Prawa czlowieka. Poradnik  nauczyciela”. Praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Koszewskiej
 • „Program podnoszenia kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT”
 • „Program przygotowania osób zarządzających placówkami oświatowymi”
 • „Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej: tworzenie – wybór – ewaluacja”
 • „Przemoc seksualna wobec dzieci: informator dla rodziców i opiekunów”
 • Przybyła Wieslaw, Magdalena Ratalewska – „Poradnik dla projektujących kursy e-learningowe”
 • „Przywództwo i zmiana w edukacji: ewaluacja jako mechanizm doskonalenia”. Pod redakcją Grzegorza Mazurkiewicza
 • „Scenariusze lekcji dla szkół ponadgimnazjalnych : język polski, język angielski, matematyka, geografia”
 • Skura Małgorzata, Lisicki Michał – „Jak rozwija się dziecko i jaka jest rola nauczyciela w tym rozwoju”
 • Sterna Danuta – „Uczę (się) w szkole”
 • „Szkoła wobec wymagań państwa: poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego (organów prowadzących)”. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Gocłowskiej
 • „Szkoła wobec wymagań państwa” : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów . Praca zbiorowa pod red. Anny Gocłowskiej
 • „Vademecum Nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej – biologia”
 • „Vademecum Nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej – chemia”
 • „Vademecum Nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej – filozofia, etyka”
 • „Vademecum Nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej – fizyka”
 • „Vademecum Nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej – geografia”
 • „Vademecum Nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej – historia”
 • „Vademecum Nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej – język łaciński i kultura antyczna”
 • „Vademecum Nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej – język polski”
 • „Vademecum Nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej – matematyka”
 • „Vademecum Nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej – muzyka, historia muzyki”
 • „Vademecum Nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej – plastyka, historia sztuki”
 • „Vademecum Nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej – wiedza o społeczeństwie”
 • Weinschenk Reinhold – „Podstawy pedagogiki ksiedza Bosko”
 • Wojtasik Bożena – „Podstawy poradnictwa kariery: poradnik dla nauczycieli”
 • „Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum”
 • „Zapobieganie samobójstwom: poradnik dla nauczycieli i innych pracowikow szkoly”
 • „Zarządzanie siecią szkół ponadgimnazjalnych :polityka oświatowa dużych miast”. Pod redakcją Anety Sobótki
 • Zbrzeźna Celina, Przybyszewska-Pietrasiak Anita, Ratajczak-Nadolska Grażyna – „Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych: poradnik dla nauczycieli”
 • „Zdolni w szkole, czyli O zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniow zdolnych: poradnik dla nauczycieli i wychowawców”. Praca zbiorowa pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej
 • Zielicz Włodzimierz – „Poradnik pracy z uczniem zdolnym w zakresie fizyki w szkole ponadgimnazjalnej”
 • „Zrozumieć innych czyli Jak uczyć o uchodźcach” pod redakcją Katarzyny Koszewskiej

 

Comments are closed.