Dokumenty szkolne

1. Statuty

STATUT Liceum

STATUT Technikum

2. Plan-pracy-szkoly-rok szk 2022-23

3. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania- obszerne fragmenty Statutu Szkoły

4. PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY 2022/23 

5. Procedury szkolne

6.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

7. Plan nadzoru pedagogicznego 2022-23

8. Regulamin Konkursu na najwyższą frekwencję

9.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

10. PRACA SZKOŁY I JEJ OSIĄGNIĘCIA w roku szk. 2021-22 werdja pptx  wersja pdf [tutaj]


KALENDARIUM:

11. Kalendarz  roku szkolnego 2022-2023

harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – strona CKE

harmonogram egzaminu maturalnego – strona CKE

12. Rady pedagogiczne 2022-2023

13 Harmonogram klasyfikacji

14.Zebrania i konsultacje z rodzicami 2022/23


DLA NAUCZYCIELI:

15. Formularz statystyki matur

17. Podręczniki- zestawienie z uwzględnieniem klas  [TUTAJ]

Uwaga! Poniżej link do dokumentu roboczego- podręczniki 2020-2021 (do pracy najlepiej użyć przeglądarki Chrome)

[plik do pracy z podręcznikami]

18. Wycieczki zagraniczne

Rozporządzenie_MEN wycieczki zagraniczne 

Wycieczki zagraniczne uczniów- informacja

karta_wycieczki

 


Powiatowy Zespół nr 2 SOMSiT im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu od  2017 r.

realizuje: Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

(zadanie 1.5, Priorytet I Programu: Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin) w zakresie:

Zostały przygotowane i  są utrzymywane  miejsca w  internacie  dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego – jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostały maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

dwadzieścia + dwadzieścia =