Dokumenty szkolne

1. Statuty

STATUT Liceum

STATUT Technikum

2. Plan-pracy-szkoly-rok szk 2020-21

3. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania- obszerne fragmenty Statutu Szkoły

4. Koncepcja pracy szkoły 2014-2019

6. PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY 2020-2021

7. Procedury szkolne

8. Zestaw programów nauczania

9.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

11. Plan nadzoru pedagogicznego 2020-21

13. Regulamin Konkursu na najwyższą frekwencję

14.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


KALENDARIUM:

15. Kalendarz  roku szkolnego 2019-2020

harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – strona CKE

harmonogram egzaminu maturalnego – strona CKE

16. Rady pedagogiczne 2020-2021

17. harmonogram klasyfikacji

18.Zebrania i konsultacje z rodzicami


DLA NAUCZYCIELI:

19. Formularz statystyki matur

20. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2018_2019

21.Harmonogram ewaluacji wewnętrzne 2020-21

23. Formularz do wywiadu z uczniem z oceną niedostateczną 2017

24. Podręczniki- zestawienie z uwzględnieniem klas  [TUTAJ]

Uwaga! Poniżej link do dokumentu roboczego- podręczniki 2020-2021 (do pracy najlepiej użyć przeglądarki Chrome)

[plik do pracy z podręcznikami]

25. Wycieczki zagraniczne

Rozporządzenie_MEN wycieczki zagraniczne 

Wycieczki zagraniczne uczniów- informacja

karta_wycieczki


STOŁÓWKA SZKOLNA:

26. Zarządzenie w sprawie opłat za posiłki wydawane w stołówce szkolnej.


 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

three + four =