Materiały szkoleniowe

BCM5-150ppp

Rok szkolny 2019/20

Prezentacja szkoleniowa Przewodniczących Zespołów Nadzorujących – egzamin zawodowy –  czerwiec 2020

Prezentacja do szkolenia PZN – egzamin zawodowy sesja styczeń/luty 2020

zmiany w prawie oświatowym październik 2019r

bezpieczna_szkola_zagrozenia_i_zalecane_dzialania_profilaktyczne_w_zakresie_bezpieczenstwa_fizycznego_i__cyfrowego_uczniow2

Konkurs frekwencji 2018/19 z konferencji 17 czerwca 2019

[dokument pdf]   [dokument power point]

Poradnik dla nauczycieli Umiejętności komunikacyjne nauczyciela/wychowawcy wspomagające rozwiązywanie sytuacji trudnych z uczniami i rodzicami-PORADNIK

 

Rok szkolny 2017/18

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2018

Poradnik przesłany od pedagogów szkolny

seria_profilaktyka_Zapobieganie_samobójstwom_dzieci_i_mlodzieży

Szkolenie z wypalenia zawodowego prowadzone przez p. Piotra Rychło

prezentacja- wypalenie zawodowe

szkolenie 22 marca 2018

Prezentacja z konferencji – Egzamin gimnazjalny 2018

Prezentacja z konferencji – Egzamin maturalny 2018

egzaminy 2017- analiza i wnioski, organizacja egzaminów 2018, zmiany przepisów dot. egzaminów w 2018i

szkolenie 17.stycznia

Analiza próbnego egzaminu pisemnego z kwalifikacji A06 A56 styczeń 2018

szkolenie 9 listopada

informacje ze spotkania dyrektorów szkół

Współpraca szkoły z rodzicami

Współpraca nauczyciela- wychowawcy z rodzicami

Współpraca-rodzice-społecznośćsc

szkolenie 19 października

Refleksje o wykorzytaniu wyników egzaminów w szkole

OK w PZ2 szkolenie 19 pażdzienika 2017

 


Rok szkolny 2016/17

szkolenie_PZN_egzamin_zawodowy_w_2017

matura-2017

O maturze z konferencji III 2017 (prezentacja)

Refleksje o wykorzystaniu wyników- prezentacja

Opieka nad dzieckiem z cukrzycą typu I w szkole

poradnik-dla-nauczycieli-Umiejętności komunikacyjne nauczyciela/wychowawcy wspomagające rozwiązywanie sytuacji trudnych z uczniami i rodzicami-PORADNIK


Materiały dotyczące egzaminów- konferencja 14.04.2016

Organizacja egzaminu gimnazjalnego_2016

Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi

Procedury w sytuacjach szczególnych

Przeprowadzenie sprawdzianu i egzaminu

 

Materiały ze szkolenia zespołów nadzorujących egzamin maturalny marzec 2016

Matura 2016- szkolenie przewodniczących  zespołów egzaminacyjnych przez OKE


 

Egzaminy zewnętrzne- analiza

OK- czyli ocenianie kształtujące

Prezentacja – Ocenianie jako wsparcie rozwoju ucznia

Materiały z konferencji 17.11.2015

Egzamin maturalny w  2016 roku- prezentacja

Innowacje i eksperymenty

Terminy maturalne dla ucznia

Materiały z konferencji 2.02.2016

Refleksje o wykorzytaniu wyników egzaminu

Organizacja egzaminu maturalnego_2016

Materiały z konferencji 17-21.03.2016

Matura 2016

Poegzaminacyjne refleksje

 

Comments are closed.