Oferta

Powiatowy Zespół Nr2

Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych

im. Ignacego Łukasiewicza

 


Technikum  5-letnie

Kierunki:

 

  • Technik informatyk– umożliwia zdobycie popularnego i poszukiwanego w całej Europie zawodu a także podjęcie studiów na kierunkach pokrewnych. Coś dla programistów, sieciowców, webmasterów itp.  Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka.

 

  • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – grafika komputerowa. Absolwent po skończeniu szkoły znajdzie pracę w agencjach reklamowych, firmach wydawniczych, oraz studiach fotografii cyfrowej. Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski.

 

  • Technik technologii chemicznej– powstanie klasy  jest odpowiedzią na zapotrzebowanie Firmy SYNTHOS S.A. na pracowników niższego i średniego szczebla technicznego związane z procesami technologicznymi w przemyśle chemicznym. Zapraszamy do zapoznania się z linkami: wycieczki klas chemicznych. Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia.

 


Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego  4-letnie

Klasy:

 biologiczno-chemiczna   

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia;

 Mistrzostwa Sportowego (pływanie, hokej na lodzie, piłka siatkowa)   

przedmioty rozszerzone: geografia, biologia;

 humanistyczno – prawna

 przedmioty rozszerzone:  j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie

 językowa 

przedmioty rozszerzone:  j. polski, j. angielski, historia;

menedżerska

przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia,  j. angielski;

Odział Przygotowania Wojskowego

przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, j. angielski;

Mistrzostwa Sportowego (piłka  nożna)

przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia;

Uwaga! Dla klasy mistrzostwa sportowego oraz do Oddziału Przygotowania  Wojskowego obowiązkowe egzaminy sprawnościowe.

Technikum

Liceum

Liceum- klasy Mistrzostwa Sportowego

Comments are closed.