Oferta

Powiatowy Zespół Nr2

Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych

im. Ignacego Łukasiewicza


Technikum  5-letnie

Nasze technikum wielokrotnie zajmowało pierwsze miejsce w powiecie  w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjanych- technika corocznie ogłaszanych przez „Perspektywy”.

M. in. w zestawieniu za rok 2014 zajęło 8 miejsce w województwie (na 171 szkół tego typu) i 61 w Polsce (na 1891 szkół tego typu). Uzyskało też tytuł Złotej Szkoły. [Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2014 -technika].

W ostatnim rankingu Perspektywy 2016 zajęło 34 miejsce w województwie  i 282 w Polsce  Uzyskało też tytuł Brązowej Szkoły. [Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2016 -technika]

Kierunki:

  • Technik informatyk – umożliwia zdobycie popularnego i poszukiwanego w całej Europie zawodu a także podjęcie studiów na kierunkach pokrewnych. Coś dla programistów, sieciowców, webmasterów itp.  Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka.

  • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – grafika komputerowa. Absolwent po skończeniu szkoły znajdzie pracę w agencjach reklamowych, firmach wydawniczych, oraz studiach fotografii cyfrowej. Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski.

  • Technik elektronik – wprowadza w fantastyczny świat elektroniki, prestiżowy kierunek – prestiżowy zawód. Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski.

  • Technik technologii chemicznej – powstanie klasy  jest odpowiedzią na zapotrzebowanie Firmy SYNTHOS S.A. na pracowników niższego i średniego szczebla technicznego związane z procesami technologicznymi w przemyśle chemicznym. Zapraszamy do zapoznania się z linkami: wycieczki klas chemicznych. Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia.


Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego  4-letnie

Klasy:

1a / biologiczno-chemiczna     więcej>>

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia;

1b / mistrzostwa sportowego (pływanie)   

przedmioty rozszerzone: geografia, biologia;

1c / klasa mistrzostwa sportowego (piłka siatkowa i hokej na lodzie)    więcej>>

przedmioty rozszerzone: biologia, geografia;

1d / humanistyczno – prawna    więcej>>

 przedmioty rozszerzone:  j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie

1e / językowa    więcej>>

przedmioty rozszerzone:  j. polski, j. angielski, historia;

1f / menedżerska    więcej>>

przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia,  j. angielski;

1g / mundurowa    więcej>>

przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, j. angielski;

1h / klasa mistrzostwa sportowego (piłka  nożna)    więcej>>

przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia;

Uwaga! Dla klasy mistrzostwa sportowego obowiązkowe egzaminy sprawnościowe.

Comments are closed.