Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno – usługowej Powiatu Oświęcimskiego

Podstawowe informacje na temat projektu znajdziesz tutaj

Ogłoszony jest nabór na wnioski dla uczniów z klas:

branża administracyjno-usługowa

  • technik cyfrowych procesów graficznych
  • technik technologii chemicznej

Bezpłatny kurs prawo jazdy kat.B – Wnioski należy składać do 26 lutego 2021r.

Bezpłatny kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych – Wnioski należy składać do 7 lutego 2021r.

Bezpłatny kurs fotografii – Wnioski należy składać do 7 lutego 2021r.

Regulamin projektu znajduje się tutaj,

Deklaracja uczestnictwa w projekcie/kursie znajduje się tutaj.

Szczegółowych informacji  udziela Tomasz Płonka. Proszę pisać wiadomość na mobidzienniku.

W ramach projektu Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno – usługowej Powiatu Oświęcimskiego ogłoszono listy uczniów/uczennic, którzy zakwalifikowali się na poszczególne formy wsparcia:

1. stypendium naukowe, rok 2019/2020 – lista

2. kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych,  rok 2019- lista

3. kurs prawa jazdy kat.B,rok  – lista

Osoby zakwalifikowane proszone są o zgłoszenie się do sali 55.

Listy zakwalifikowanych znajdują się na tablicy ogłoszeń  obok sekretariatu głównego.

 

Stypendium naukowe, rok szkolny 2019/2020

W ramach projektu Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno – usługowej Powiatu Oświęcimskiego ogłoszony jest nabór na wnioski dla uczniów z klas:

branża administracyjno-usługowa

  • technik cyfrowych procesów graficznych
  • technik technologii chemicznej

Wnioski należy składać do 30 września 2019r.

regulamin projektu znajduje się tutaj

wniosek o stypendium oraz deklaracja uczestnictwa w projekcie znajduje się tutaj

Szczegółowych informacji  udziela Tomasz Płonka, sala 55

Bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B, rok szkolny 2019/2020

W ramach projektu Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno – usługowej Powiatu Oświęcimskiego ogłoszony jest nabór na wnioski dla uczniów z klas:

branża administracyjno-usługowa

  • technik cyfrowych procesów graficznych
  • technik technologii chemicznej

II edycja – Wnioski należy składać do 10 luty 2020r.

I edycja – Wnioski należy składać do 16 września 2019r.

Uczeń musi mieć ukończone 18 lat

regulamin projektu znajduje się tutaj

deklaracja uczestnictwa w projekcie/kursie znajduje się tutaj

Szczegółowych informacji  udziela Tomasz Płonka, sala 55

Bezpłatny kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, rok szkolny 2019/2020

W ramach projektu Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno – usługowej Powiatu Oświęcimskiego ogłoszony jest nabór na wnioski dla uczniów z klas:

branża administracyjno-usługowa

  • technik cyfrowych procesów graficznych
  • technik technologii chemicznej

Wnioski należy składać do 16 września 2019r.

Uczeń musi mieć ukończone 18 lat

regulamin projektu znajduje się tutaj

deklaracja uczestnictwa w projekcie/kursie znajduje się tutaj

Szczegółowych informacji  udziela Tomasz Płonka, sala 55

 

Nabór na pomoc stypendialną na rok szkolny 2018/2019 w ramach projektu:

Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej

Lista osób, którym przyznano pomoc stypendialną znajdziesz: https://www.pz2.edu.pl/info/?p=24475

 

Nabór na staże zawodoznawcze 2017/2018

Regulamin naboru uczestników do projektu

Niezbędne dokumenty:

Załącznik Nr 1 Ramowy program stażu

Załącznik Nr 2 Dziennik stażu,praktyki zawodowej

Załącznik Nr 3 Wzór certyfikatu

Załącznik Nr 4 Oznaczenie miejsca realizacji stażu praktyki zawodowej CKZ

Załącznik Nr 6 Wniosek o wypłatę stypendium stażowego

Comments are closed.