Regulamin czytelni

  1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń, nauczyciel i inny pracownik szkoły.czytelnia
  2. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
  3. Do czytelni należy wchodzić w obuwiu zamiennym, bez kurtek i płaszczy.
  4. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
  5. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię (w szczególnych przypadkach można wypożyczyć do domu zostawiając w czytelni legitymację szkolną).
  6. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
  7. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
  8. W czytelni obowiązuje cisza. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni.
  9. Nie wolno w czytelni spożywać posiłków.

Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.


Comments are closed.