Regulamin SCM

multim

Regulamin Szkolnego Centrum Multimedialnego

 1. Centrum czynne jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Z Internetu mają prawo korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 3. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
 4. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz Internetu.
 5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 6. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza.
 7. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych( np. włączać i rozłączać kabli zasilających).
 8. Nie wolno używać w Centrum komunikatorów, czatów, stron do blogowania oraz zawierających treści niezgodne z prawem.
 9. Nie wolno pozostawiać na pulpicie i w pamięci utworzonych przez siebie plików.
 10. Użytkownik powinien umieć obsługiwać komputer przynajmniej w podstawowym zakresie.
 11. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
 12. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z MCI czas pracy przy komputerze może być ograniczony.
 13. Podczas pracy w MCI należy zachować spokój oraz dbać o porządek i przestrzegać elementarnych zasad etyki internauty.
 14. Nie wolno używać telefonów komórkowych.
 15. Nie wolno spożywać posiłków przy stanowiskach komputerowych.
 16. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 17. Za nieprzestrzeganie regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony prawa korzystania z MCI na określony czas.
 18. Z drukarki można korzystać za zgodą bibliotekarza.
 19. O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach natury technicznej należy natychmiast powiadomić bibliotekarza.
 20. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Comments are closed.