Promocja szkoły w Gimnazjum w Nr 1 w Brzeszczach

2017-04-24 11.01.5624 kwietnia 2017 roku uczniowie CHEMIKA wraz z opiekunami Kazimierzem Foltynem oraz Mieczysławem Kurczabem gościli  w Gimnazjum Nr 1 w Brzeszczach.

Nasza szkoła prezentowała ofertę edukacyjną. Uczniowie i nauczyciele informowali o kierunkach kształcenia, przebiegu nauki w szkole, zdobywaniu umiejętności praktycznych.

Celem lekcji otwartych było przedstawienie atrakcyjnej ścieżki kształcenia w Chemiku, którą jest nauka w technikum lub liceum. Współczesny rynek pracy wymaga od pracowników elastyczności i konieczności zmiany zawodu lub wykonywaniu kilku jednocześnie. I tu  niezaprzeczalnym atutem może być wykształcenie zawodowe  w naszej szkole dające wiele możliwości w przyszłej karierze ucznia.

Podczas rozmów  na temat poszczególnych zawodów jak i możliwości rozwoju swoich zainteresowań jakie daje właśnie „Chemik” spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem ze strony  gimnazjalistów. Największą popularnością cieszyły się kierunki: technik elektronik, technik informatyk oraz technik technologii procesów chemicznych.
Dziękujemy za serdeczne przyjęcie i umożliwienie złożenia oferty uczniom powyższego gimnazjum.