Nasza młodzież w Muzeum Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego

W ostatniej dekadzie marca na wycieczkę naukową do Muzeum Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie wraz z organizatorką wyjazdu p. Anną Somogyi, udali się uczniowie z klas 1B, 2A i 3B Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego o profilu biologiczno – chemicznym. W trakcie wyjazdu opiekę nad młodzieżą sprawowali p. Jolanta Rakowska i p. Mieczysław Kurczab.

O tej wycieczce edukacyjnej można przeczytać również na łamach Portalu Oświatowego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Odnośnik do publikacji został zamieszczony pod tekstem.

Głównym celem wyjazdu był wykład prof. Jacentego Urbaniaka, pt.”Anatomia ciała człowieka z uwzględnieniem zmian patologicznych narządów wewnętrznych i kości”, którego z dużą uwagą i zaciekawieniem wysłuchali obecni na sali uczniowie „Chemika”.

„Po zakończeniu prelekcji nasza młodzież z klas o profilu biologiczno-chemicznym, zapoznała się ze zbiorami naturalnych preparatów, narządów i szkieletów formalinowych człowieka” – wylicza p. Anna Somogyi, organizatorka wyjazdu.

Materiał w Portalu Oświatowym Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu

/ autor: Jakub Konior /