Płatne staże dla uczniów technikum

Rozpoczął się nabór na płatne staże dla klas: technik cyfrowych procesów graficznych oraz technik technologii chemicznej w ramach projektu „ Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno – usługowej”. Osoby (pełnoletnie) chcące wziąć udział w projekcie proszę o wysłanie wiadomości e-mail przez mobidziennik do Pana Tomasza Płonka. Termin odbycia staży od 01.08.2018 do 31.08.2018. Regulamin rekrutacji znajduje się w pliku pdf.