POPRAWKOWE EGZAMINY MATURALNE – SIERPIEŃ 2019r

1. EGZAMIN PISEMNY z matematyki

TERMIN:       2019-08-20     9.00

Sala nr 3/czyt

Klasy: 3a,3c,3d,3e,3f, absolwenci z rocznika 1996, 1997, 1998, 1999  LOMS, 4ch, 4gr, 4inf,
absolwenci z rocznika 1997, 1998 TECH

2. EGZAMIN PISEMNY z matematyki

TERMIN:       2019-08-20     9.00

Sala nr 8/132

Klasy: 3c, absolwent z rocznika 1999 LO

3. EGZAMIN PISEMNY z matematyki
/STARA MATURA/

TERMIN:       2019-08-20     9.00

Sala nr 7/131

Absolwenci z rocznika: 1994,1995 TECH

4. EGZAMIN PISEMNY z języka polskiego

TERMIN:       2019-08-20     9.00

Sala nr 5/156

Klasa: 4inf, absolwenci z rocznika 1998 TECH

5. EGZAMIN PISEMNY z języka angielskiego

TERMIN:       2019-08-20     9.00

Sala nr 4/112

Klasa: 3f, absolwent z rocznika 1999 LOMS