UWAGA STYPENDIA!!!! Nowy regulamin, formularze wniosków.

Szanowni Rodzice, Wychowawcy, Nauczyciele, Trenerzy oraz Uczniowie
PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu!

Informujemy, że z dniem  08. 02. 2019r. wchodzi w życie zarządzenie Dyrektora Szkoły
w sprawie  Regulaminu przyznawania  stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

Dotychczasowe kryteria przyznawania stypendiów pozostają bez zmian.

Nowe zapisy zostały  ujęte w §5 Regulaminu i dotyczą:

– wzorów wniosków stypendialnych
– terminów i sposobu dostarczania wniosków.

Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi,  że osiągnięcia sportowe uczniów muszą być potwierdzone na wniosku (załącznik 1b) przez nauczyciela wychowania fizycznego lub trenera (zatrudnionego
w naszej placówce lub spoza szkoły) a wniosek dostarczony do wychowawcy klasy.

Wnioski stypendialne za osiągnięcia dydaktyczne i sportowe uzyskane w I semestrze 2018/19 wyjątkowo przyjmowane są do 8 marca br.

W razie pytań informacji udzielają członkowie Komisji Stypendialnej:

KONKURS CZYTELNICZY

 

 

Sprawdź swoją znajomość książki Gustawa Herlinga Grudzińskiego „Inny świat”.

Zgłoszenia do konkursu w bibliotece szkolnej do 28 lutego 2019r.

Konkurs na najwyższą frkwencję

Uwaga!

W związku z ogłoszeniem wyników  konkursu na najwyższą frekwencję 

dzień 18.02. 2019 r. (poniedziałek) jest dniem bez pytania dla

poniżej wymienionych klas:

Wyniki konkursu- klasy zwolnione z pytania- kliknij

 

Dzień Otwarty w Naszej Szkole [Galeria]

W dniu 8 stycznia 2019 roku równolegle do Targów Edukacyjnych w Naszej Szkole odbywał się Dzień Otwarty przeznaczony dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych i ósmych podstawowych. Wszystkie komisje przedmiotowe wraz uczniami przygotowały się do pokazania Naszej Szkoły z jak najlepszej strony.

Goście mogli zobaczyć wyposażenie naszych pracowni elektronicznych, graficznych i informatycznych, rozwiązać quizy i zagadki z języków obcych i matematyki, a u polonistów „zaprzyjaźnić” się  z poezją Zbigniewa Herberta. Tłumnie oblegana była szkolna strzelnica, a w sali 205 całe grupy z podstawówek i gimnazjów słuchały z przejęciem  swoich starszych kolegów, którzy opowiadali o klasach mundurowych  i kole europejskim. W atrium prezentowali się nasi hokeiści, a  także „wojskowi”, którzy

ZNAMY JUŻ FINALISTÓW VII EDYCJI KONKURSU ANGIELSKO – NIEMIECKIEGO MŁODY POLIGLOTA

 

Nasza szkoła jest już po raz siódmy organizatorem konkursu językowego przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W tym roku szkolnym Patronat Honorowy nad konkursem objął:

Marcin Niedziela – Starosta Oświęcimski

 Głównym zamierzeniem konkursu jest zachęcenie i zmotywowanie młodzieży do nauki języków obcych, jak również rozwijanie uzdolnień i zainteresowań oraz nawiązanie kontaktów i współpracy z naszą placówką.

W dniu 8 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 odbył się I etap konkursu
(w formie testu wyboru) w siedzibach zgłoszonych szkół. Wzięło w nim udział aż 464 uczniów z 33 szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.
Na podstawie nadesłanych arkuszy zbiorczych z wynikami wyłoniono

Próba poloneza dla maturzystów

Próba tańca poloneza  dla maturzystów z osobami towarzyszącymi odbędzie się w hali sportowej Naszej Szkoły dnia 8.02.2019 r. (piątek) w godzinach:

18:30-19:10 klasy IIIa, IIIb, IIIc LOMS

19:10-19:50 klasy IIId, IIIe, IIIf LOMS

19:50-20:30 klasy IVinf, IVgr, IVeln, IVchem Technikum

Kino, które uczy i wychowuje- program Kino Szkoła, podsumowanie pierwszego półrocza 2018/2019

18  grudnia młodzież Naszej Szkoły po raz trzeci w tym semestrze uczestniczyła w programie Kino-Szkoła. Jest to projekt profilaktyki poprzez film, w którym uczniowie konfrontują się z ważnymi problemami społecznymi.

W październiku myślą przewodnią było to zachowanie własnych wartości w sytuacji presji grupowej. Nasi uczniowie obejrzeli film „Moja miłość” (reż. Brian Braugh)

W listopadzie dzięki filmowi „Najlepszy” w reżyserii Łukasza Palkowskiego musieli zmierzyć się z problemem uzależnień od środków psychoaktywnych oraz presji i woli wychodzenia z nich.

Tematyką spotkania grudniowego była dorosłość i odpowiedzialność za siebie i swoją przyszłość. Materiałów do przemyśleń dostarczył obraz „Carrie Pilby” (reż. Susan Johnson)

Dodatkowym atutem programu jest udział młodzieży w dyskusji prowadzonej przez specjalistę. Filmy to „świeże” produkcje oparte na prawdziwych

Korekta planu lekcji.

Od poniedziałku tj. 04.02.2019 zostaje wprowadzona drobna korekta planu lekcji. Proszę o zapoznanie się z nowym planem, który znajduje się już w MobiDzienniku.

Frekwencja godna nagrody

W dniu 11.01.2019 o godzinie 10.00 w czytelni odbyło się spotkanie podsumowujące konkurs frekwencji w I półroczu. Zwycięzcą konkursu w tym semestrze została klasa  1infA, która z rąk dyrektora szkoły Jacka Stocha oraz wicedyrektor Beaty Karkoszki otrzymała nagrodę w postaci dofinansowania do wycieczki szkolnej w wysokości 200 zł. Nagrodzono również 36 uczniów ze 100% frekwencją. Otrzymali oni karty podarunkowe do empiku. Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Radę Rodziców.

W imieniu Dyrekcji, Rady Rodziców oraz Nauczycieli gratulujemy uczniom ze 100% frekwencją i życzymy sukcesów w przyszłym semestrze.

Poniżej publikujemy zdjęcia z tego wydarzenia

Ciekawa lekcja chemii dla uczniów szkoły podstawowej [foto]

Dnia 10 grudnia 2018 roku w laboratorium chemicznym odbyła się lekcja otwarta z chemii, w której wzięli udział uczniowie klasy IIa Szkoły Podstawowej w Brzezince. W czasie zajęć mogli oni doświadczalnie zbadać zastosowanie wskaźników kwasowo – zasadowych oraz poznać niezwykłe właściwości związków używanych na co dzień. Pod opieką nauczycieli pań Urszuli Przybytek i Agnieszki Mąsior oraz uczniów klasy IV technologii chemicznej zaproszeni goście samodzielnie wykonywali eksperymenty chemiczne. Brali także udział w pokazach doświadczeń chemicznych, przygotowanych przez wyspecjalizowanych już w tej dziedzinie uczniów naszego technikum. Podczas pracy na nowoczesnym sprzęcie, w profesjonalnej pracowni chemicznej uczniowie szkoły podstawowej mogli poczuć się jak w prawdziwym przemysłowym laboratorium. W czasie lekcji panowała miła atmosfera, a niektórzy z zaproszonych gości być może powrócą do nas w przyszłości jako uczniowie.

Poniżej kilka zdjęć z przeprowadzonej otwartej lekcji