Świadectwa dojrzałości


ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI WYDAWANE BĘDĄ 11. SIERPNIA 2020 r,
w atrium  (wejście od parkingu szkoły przy atrium) wg poniższego harmonogramu:

 • 3 a, 3b, 3c –  godz. 9.00-10.00
 • 3 d, 3e, 3f, 3g – godz. 10.00-11.00
 • 4 eln, 4eln-inf, 4tech-chem, 4inf, 4gr – godz. 11.00-12.00
 • pozostali abiturienci – godz. 12.00-13.00 

Wytyczne sanitarne dotyczące rozdania świadectw:

 1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą).
 2. Na rozdanie świadectw dojrzałości może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować dłonie.
 4. Czekając na wejście do  atrium /sekretariatu odbierający świadectwa zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
 5. Po wejściu do atrium /sekretariatu odbierający świadectwa mają zakryte usta i nos.
 6. Prosimy o przyniesienie własnego długopisu.
 7. Przed wejściem do szkoły, na dziedzińcu obowiązuje zakaz tworzenia skupisk oraz obowiązek zakrycia ust i nosa.

Świadectwa dla absolwentów z poszczególnych grup będą wydawane JEDYNIE w wymienionych wyżej godzinach.

Po świadectwo należy zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości. Można również upoważnić osobę do odbioru świadectwa.
Warunkiem niezbędnym do odbioru świadectwa przez osobę upoważnioną, jest posiadanie przez nią odpowiedniego pełnomocnictwa i dowodu osobistego.

Nieodebrane świadectwa wydawane będą w Sekretariacie Szkoły od 12. sierpnia w godz. 9:00 – 13:00.


Absolwent który nie zdał egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowego składa do 14 sierpnia 2020 r. pisemne oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego.

Rekrutacja- przyjmowanie dokumentów

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

Drogie Uczennice, drodzy Uczniowie!

 

Najbardziej niezwykły i zaskakujący rok szkolny w najnowszej historii Polski dobiegł końca. Za Wami  prawie cztery miesiące pracy zdalnej. Zobaczcie, jak uczniowie naszej szkoły odkrywali w tym czasie sztukę, która – jak się okazuje –  jest lekiem na całe zło. Przed Wami wakacje, dlatego  – pozostając w konwencji artystycznej –  życzymy Wam na ten czas słońca z obrazów Vermeera, ekspresji Muncha, wrażeń kolorystycznych godnych van Gogha i lata z dzieł Chełmońskiego!

Dyrekcja i nauczyciele Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu

 

Wszelkie podobieństwo do osób, zdarzeń i dzieł sztuki jest zamierzone i nieprzypadkowe. Osoby występujące w filmie wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku oraz zdjęć.

Film zrealizowali uczniowie klasy I inf g – Jakub Joniec i Mateusz Kania pod opieką Pani  Katarzyny Strycharskiej

 

Ranking czytelniczy

W roku szkolnym 2019/20 najwyższe miejsca w ilości wypożyczonych książek na 1 ucznia zajęły

LOMS

Klasa    Ilość    Średnia

3 D       190       6,33

2 E       181       6,03

3 E       134       4,62

Technikum

4 CHE        173      8,65

4 ELN         109     4,74

3 ELN         109     4,36

Zestawienie wszystkich klas możecie zobaczyć [tutaj]

Rekrutacja

Wyróżnieni w konkursie „Młody Chemik” 2020

Dnia 2 marca 2020 roku odbył się szkolny etap rejonowego konkursu chemicznego „Młody Chemik”, w którym brało udział 157 uczniów z 19 szkół podstawowych.

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu, które otrzymały wyróżnienie w rejonowym konkursie chemicznym „Młody Chemik” (kolejność alfabetyczna) w poniższym pliku:

[pobierz]

 

 

 

Harmonogram rekrutacji

 

Drogie Maturzystki, drodzy Maturzyści!

Przed Wami ważny czas, zbliżają się egzaminy pisemne. Ale nie martwcie się, Dyrekcja i nauczyciele zrobią wszystko, abyście mogli spokojnie i bezpiecznie przystąpić do matury. Wychowawcy przez Mobidziennik przekażą Wam wszystkie informacje dotyczące organizacji egzaminów. Zapoznają Was z procedurami, wyjaśnią gdzie i kiedy będą się odbywać poszczególne egzaminy. Możecie również kontaktować się z innymi nauczycielami, którzy także będą starali się Wam pomóc. Uczcie się więc, powtarzajcie wiadomości i myślcie tylko o tym, by jak najlepiej napisać egzamin dojrzałości. Sprawnym i bezpiecznym przeprowadzeniem matury zajmiemy się my: Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Powiatowej Dwójki!

Życzymy Wam powodzenia i trzymamy kciuki!

 
 

Młody Poliglota

 

 

 

 

 

UWAGA!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym uroczyste zakończenie VIII edycji konkursu językowego Młody Poliglota przewidziane na ten czwartek, tj. 28 maja 2020 r., zostaje odwołane.

 

 

 

 

 

UWAGA!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej zdalne nauczanie zostaje przedłużone do dnia 7 czerwca 2020.