Dnia 4 września 2023 r. uroczyście rozpoczęliśmy nowy  rok szkolny. W inauguracji wzięło udział 17 klas pierwszych.

Dyrektor p. Jacek Stoch powitał zaproszonych gości, grono pedagogiczne oraz zgromadzonych uczniów.

Po raz pierwszy w takiej uroczystości wzięły udział Odziały Przygotowania Wojskowego czyli dwie klasy mundurowe Naszej Szkoły. W uroczystości  uczestniczył dowódca batalionu OT w  Oświęcimiu pan pułkownik  Piotr Salachna, który odczytał list ministra obrony narodowej. Zapoznano również zebranych z pismem od szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji

Część artystyczną stanowiły recytowane wiersze, piosenki i układ taneczny  w wykonaniu uzdolnionej młodzieży klas starszych.

Rok szkolny 2023/24 w „Chemiku” (największej szkole w powiecie) rozpoczęło 1637 uczniów i 137 nauczycieli.

Wszystkim życzymy powodzenia i samych sukcesów.

Galeria z uroczystości

Bookmark the permalink.

Comments are closed.