Praktyczna lekcja anatomii

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.

 Te słowa Konfucjusza przyświecały zajęciom z anatomii, w których uczestniczyły cztery klasy z Naszej Szkoły.

Na zaproszenie pani Katarzyny Kot naszymi gośćmi byli przedstawiciele wrocławskiej firmy IQuest Doświadczenie i Nauka, którzy przyjechali do nas ze specjalnie wypreparowanymi narządami – sercami, nerkami i gałkami ocznymi świni.

Po krótkiej prelekcji i przypomnieniu najważniejszych informacji na temat budowy i funkcjonowania narządów otrzymaliśmy solidną dawkę wiedzy na temat technik i bezpieczeństwa podczas preparowania tkanek.

Następnie w małych grupach przeszliśmy do praktycznej części zajęć – sekcji danego organu przy użyciu skalpeli, nożyczek i wszystkiego co niezbędne do preparacji danego narządu.

Szukaliśmy zastawek w sercu, śledziliśmy przebieg głównych naczyń krwionośnych, wycinaliśmy piramidy i kielichy nerkowe, a z gałki ocznej udało nam się wypreparować soczewki i ciało szkliste.

Zajęcia dostarczyły nam ogromnych emocji i dawki praktycznej wiedzy.

Dziękujemy przedstawicielom IQuest za niezwykle pouczającą lekcję biologii i już planujemy kolejne zajęcia,  tym razem chcielibyśmy poznać anatomię układu oddechowego.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.