Ślubowanie kadetów

Dnia 9 lutego 2024 roku w sali gimnastycznej Powiatowej Dwójki miało miejsce ślubowanie uczniów klas pierwszych Oddziału Przygotowania Wojskowego. Od kilku lat ta uroczystość kadetów młodego rocznika odbywa się z okazji Święta Niepodległości. W tym roku chcąc podkreślić, że klasy wojskowe Naszej Szkoły przyjęły tradycje Zgrupowania Partyzanckiego Armii Krajowej „Sosienki”, wydarzenie to przeniesiono na przeddzień obchodów 82 rocznicy powołania Armii Krajowej.

Ślubowanie zgromadziło wielu gości, przybyli na nie: Starosta Oświęcimski Andrzej Skrzypiński i Wicestarosta Paweł Kobielusz,  przedstawiciele Wojska Polskiego: Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Oświęcimiu – podpułkownik Grzegorz Grzywna, Zastępca Dowódcy 112. Batalionu Lekkiej Piechoty w Oświęcimiu – major Anastazy Pławecki, sierżant Dariusz Żurek ze 112. Batalionu Lekkiej Piechoty w Oświęcimiu, a także Zastępca Dowódcy jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu – st. kapitan Maciej Dziura. Na trybunach zasiedli rodzice i bliscy kadetów.

Uroczystość miała bardzo podniosły charakter, a dowódcą ślubowania był kadet klasy 3g Dawid Sobczuk.

Galeria z uroczystości [TUTAJ]

Bookmark the permalink.

Comments are closed.